• Wil je een horecabedrijf runnen? Dan heb je een exploitatievergunning nodig. Deze vraag je aan bij de gemeente.
  • Er is geen vergunning nodig als het bedrijf in een winkel, zorginstelling, museum, bedrijfskantine of - bedrijfsrestaurant wordt geopend.
  • Als je alcoholhoudende dranken gaat schenken in het horecabedrijf, is er ook een vergunning in het kader van de Drank- en Horecawet (externe link)nodig.
  • Wil je een gok- en kansspelautomaat plaatsen, dan is ook een aparte vergunning nodig. Bekijk hier meer informatie over het plaatsen van een kansspelautomaat. 

Als je de aanvraag doet, hoor je binnen acht weken of je de vergunning krijgt. De gemeente kan dit termijn met maximaal acht weken verlengen.

Wat moet ik doen?

Vult het aanvraagformulier exploitatievergunning in en stuur dit, samen met een Verklaring omtrent het gedrag, op naar de gemeente Weststellingwerf.

Direct regelen

Vul het aanvraagformulier Exploitatievergunning in. Download het formulier hieronder.

Wat moet ik meenemen?

Een geldig identiteitsbewijs.

Aanvullende informatie

De burgemeester kan de vergunning weigeren als de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf niet past in het bestemmingsplan of als je geen geldige Verklaring omtrent gedrag heeft. Ook kan de burgemeester de vergunningen weigeren als hij meent dat het bedrijf negatieve invloed heeft op de woon- of leefsituatie in de omgeving van het bedrijf of de openbare orde.

Overleg eerst met de gemeente voor je een aanvraag indient. Je krijgt dan voldoende informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen die voortkomen uit de APV en andere criteria waaraan de gemeente toetst. Zo weet je waar je aan toe bent.