Als je een tweede woning of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar in de ene gemeente tot je beschikking hebt, terwijl je ingeschreven staat in een andere gemeente, betaal je forensenbelasting.

Wat kost het?

De belasting bedraagt bij een waarde van:

  • tot en met € 108.000: € 75,45
  • van € 108.001,00;tot en met € 274.000,00: € 154,20
  • van € 274.001,00 tot en met €440.000,00: € 422,70
  • van € 440.001,00 tot en met € 600.000,00: € 573,40
  • € 600.001,00 of meer: € 717,75
  • Voor een caravan of chalet bedraagt het tarief € 75,45

Alle vastgestelde tarieven zijn te vinden in de Verordening forensenbelasting.(externe link)

Hoe werkt het?

Wanneer je 90 dagen de beschikking heeft over jouw tweede woning of stacaravan en geen inwoner bent van de gemeente, ontvang je een aanslag. Het maakt niet uit of je op die dagen ook daadwerkelijk aanwezig bent in de woning of stacaravan. Het feit dat je aanwezig kunt zijn, is voldoende.

Eens per jaar krijg je een aanslagbiljet van de gemeente waar jouw tweede woning of stacaravan staat. Het aanslagbedrag is gebaseerd op de waarde.

Op de aanslag staat binnen welke termijn je moet betalen.

Wat moet ik doen?

Je betaalt de forensenbelasting.

Ik heb net een tweede woning/caravan gekocht, wat moet ik doen?

Neem na aankoop van je tweede woning of stacaravan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Daar kan men je meestal meteen vertellen of je forensenbelasting moet betalen.

Ben je het niet eens met de aanslag?

Dan kun je bezwaar maken. Zet in jouw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom je het er niet mee eens bent. Stuur je bezwaar binnen zes weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

DigiD linkDigitaal bezwaar maken