Gaswinning

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft beleid vastgesteld voor gaswinning. In de notitie "Gaswinning in Weststellingwerf" staat de raad negatief tegenover nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gaswinning.

Hoofdlijn van het beleid is dat Weststellingwerf geen medewerking meer wil verlenen aan ontwikkelingen op het gebied van gaswinning, omdat dit niet past:

  • bij ons streven naar verduurzaming;
  • binnen de energietransitie;
  • in ons beeld van het afbouwen van gaswinning in Nederland.

Het beleid maakt onderscheid tussen de ontwikkeling van volledig nieuwe locaties (nu nog grasland) en ontwikkelingen op de bestaande zes gaswinlocaties.

De aanleg van nieuwe gaswinlocaties in het agrarische landschap ziet de gemeente als een ongewenste, niet-passende inbreuk op dat landschap. Ons onbebouwde buitengebied is primair bestemd voor de agrarische sector. Om dezelfde reden staan we geen nieuwe woningen of nieuwvestiging van andersoortige bedrijven toe in het buitengebied.

Planologische rechten voor de bestaande gaswinlocaties die staan in het bestemmingsplan Buitengebied worden gerespecteerd. Wel zal de gemeente bij aanvragen voor proefboringen en uitbreidingen vanuit de bestaande locaties negatief adviseren.

Lees de beleidsnotitie 'Gaswinning in Weststellingwerf hier.link naar pdf bestand

Gaswinlocaties in Weststellingwerf

In Weststellingwerf wordt op verschillende locaties gas gewonnen. Dit gebeurt soms al tientallen jaren. In totaal gaat het om zes gaswinlocaties. Hiervan zijn er momenteel drie in gebruik, de andere locaties zijn (tijdelijk) gesloten:

  • Noordwolde, Schapendrift 10 NWD01 (producerend) en WSF01
  • De Blesse, Steenwijkerweg BLS01 en BLS 02
  • Wolvega, De Meenthe 13a BLD01; SOW02
  • Oldelamer, Oude Maden 7 OLR01 en OLR02
  • Vinkega, Westvierdeparten 39 VKG01 en VKG02 (producerend)
  • De Hoeve, Vinkegavaartweg 22 DHV01 (producerend)

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Via www.nlog.nl (een website van de rijksoverheid) is meer informatie te vinden over de gaswinlocaties. Bijvoorbeeld de contouren van de gasvelden, jaarlijkse productiecijfers, winningsplannen, etc. Via de zoekfunctie op www.nlog.nl/kaart-boringen kunt u zoeken op object/veld.

Op de locaties aan de Steenwijkerweg, de Oude Maden en de Westvierdeparten zijn twee boorputten aanwezig; vandaar dat deze zijn aangeduid als 01 en 02.
Op de locatie aan de Meenthe is gas gewonnen vanuit 2 gasvelden aangeduid als BLD01 en SOW01;  beide velden zijn momenteel gesloten.

Gasveld VDW (Vermilion Drenthe Westerslag)

Gasbedrijf Vermilion wil twee nieuwe gasvelden aanboren vanaf een nieuw aan te leggen gaswinlocatie. Het project heeft als naam gaswinning VDW. Eén van de gasvelden ligt deels in onze gemeente en deels in de gemeente Westerveld. Het andere gasveld ligt volledig in de gemeente Westerveld. Op een geschikte plek boven de gasvelden wil Vermilion een gaswinlocatie aanleggen en vanaf daar naar de gasvelden boren. 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de uiteindelijke plek van de locatie. Die zijn nu nader onderzocht en beschreven door het ministerie in uitgebreide milieurapporten. Deze rapporten beschrijven in de conclusie een voorkeur van het ministerie voor de uiteindelijke plek van de winlocatie. Weststellingwerf heeft een reactie ingediend tegen deze stukken.

Na de zomer van 2022 kiest de staatssecretaris welke gaswinningslocatie de voorkeur heeft. Dan volgt de verdere milieu- procedure voor deze locatie. Ook dan kunnen er weer zienswijzen worden ingediend.

Daarna moet er nog een projectbesluit (ruimtelijk plan) en winningsplan worden opgesteld met ook weer de mogelijkheid tot zienswijzen en uiteindelijk beroep.

Klik hier om de ligging van gasveld VDW op een kaart te bekijken.link naar pdf bestand