Als je liever niet hebt dat je persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kun je de gemeente vragen om je gegevens geheim te houden. Je hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom je dit wilt.

De gemeente houdt jouw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP(externe link)). Verschillende organisaties kunnen jouw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van jouw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of je kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties je persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Als je niet wilt dat bepaalde organisaties jouw persoonsgegevens krijgen, kun je de gemeente om geheimhouding vragen. Je kunt dit ook aanvragen voor jouw kinderen tot 16 jaar.

De gemeente verwerkt binnen 5 werkdagen de geheimhouding.

DigiD linkVerzoek geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Wat moet ik doen?

  • Vraag de geheimhouding van jouw persoonsgegevens aan bij de gemeente. Voeg een kopie van je geldige identiteitsbewijs toe.
  • Je kunt de geheimhouding van je persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als je om geheimhouding hebt gevraagd en je verhuist daarna naar een andere gemeente, hoef je de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen.

Wat moet ik meenemen?

  • je geldige identiteitsbewijs.

Aanvullende informatie

Bij geheimhouding geeft de gemeente jouw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

De gemeente geeft jouw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren;
  • commerciële instellingen.

Je kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie je gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.