Heb je schade? Dan kun je de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk als je kunt bewijzen dat de gemeente iets niet of niet goed heeft gedaan.

Aan welke situaties kun je denken?

  • Schade door niet goed onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken of riool
  • Schade door een aanrijding met een motorrijtuig van de gemeente

Zelf verzekerd? Meld dan de schade op je eigen verzekering

Je verzekeraar regelt de schade met je. En verhaalt daarna de schade op de gemeente. Heb je een rechtsbijstandverzekering? Dan stellen zij namens jou de gemeente aansprakelijk. 

Wat hebben wij nodig?

Wij hebben de volgende informatie nodig:

  • Een uitgebreide uitleg over wat er is gebeurd. Vermeld daarbij de exacte locatie, datum en tijdstip waarop het gebeurd is;
  • Waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is voor uw schade;
  • Foto’s van de situatie;
  • Eventueel getuigenverklaring en/of proces-verbaal van de politie;
  • Bewijs van de schade  (denk hierbij aan een uitgebreide nota/offerte, een expertiserapport of een aankoopbon).

Aanvullende informatie

Wat is de gang van zaken?

Als je het formulier naar de gemeente stuurt, krijg je een ontvangstbevestiging. De schade is vanaf dan bij ons in behandeling. Om de aansprakelijkheid te kunnen beoordelen, gaat de gemeente onderzoek doen. Of de gemeente aansprakelijk is voor de schade hangt af van de uitkomsten van dit onderzoek en wet- en regelgeving. Je krijgt bericht van de gemeente met de uitkomst van je schademelding. De gemeente kan de behandeling ook overdragen aan haar verzekeraar. In dat geval krijg je rechtstreeks bericht van de verzekeraar.

Wat zijn de termijnen?

De gemeente handelt je schademelding binnen 8 weken af. Als dat niet lukt, ontvang je daarover bericht.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met de beslissing?

Je kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als je het niet eens bent met onze beslissing of die van onze verzekeraar, dan kun je dit schriftelijk aan ons of de verzekeraar laten weten. Vermeld hierbij duidelijk de reden(en) waarom je het niet eens bent met de afwijzing of het schadebedrag. De gemeente of de verzekeraar bekijkt dan of dit voldoende is om anders te beslissen. 

Wetgeving

Burgerlijk Wetboek, de artikelen 6:162 BW en 6:174 BW

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over het aansprakelijk stellen van de gemeente kun je contact opnemen met mevrouw V. Rietberg van afdeling OWO-bedrijfsvoering via telefoonnummer 0561 - 691355 of verzekeren@weststellingwerf.nl.