De gemeente Weststellingwerf heeft afgelopen dinsdag samen met politie en de Belastingdienst verschillende controles gehouden in Noordwolde en Wolvega. De controles waren gericht op verkeersveiligheid en op de leefbaarheid in de recreatieparken. De Belastingdienst richtte zich tijdens deze controles vooral op het invorderen van openstaande belastingen.

Welke controles waren er in Noordwolde?

De controles begonnen ‘s middags in Noordwolde. De aandacht van de politie lag hier toen vooral op  verkeerscontroles. Met politiemotoren en laserguns waren er mobiele controles in de omgeving en in het dorp zelf. Op het Mandehof was een vaste controleplaats ingericht. De gemeente heeft op datzelfde moment controles uitgevoerd op een recreatiepark aan de Elsweg.

Welke controles waren er in Wolvega?

‘S avonds heeft de gemeente met verschillende teams van toezichthouders ook nog een recreatiepark in Noordwolde bezocht. De uitgebreide verkeerscontroles verplaatste de politie toen naar Wolvega. Ook stond er de hele middag en avond een ANPR-voertuig van de Belastingdienst langs de N351 ter hoogte van Oldeholtpade. 

Wat is het doel van deze controles?

Het doel van deze verkeerscontroles is het aanpakken van verschillende verkeersovertredingen en overlast. En daarmee het terugdringen van terugkerende overlast door te hard rijden, asociaal rijdgedrag, technische mankementen of verkeerd parkeren. Dit soort overlast leidt tot terugkerende klachten en meldingen vanuit de dorpen en hun omgeving. De gemeente, de politie en de Belastingdienst streven naar een preventieve uitwerking door zichtbare en gezamenlijke acties als deze. En het verder bevorderen van hun onderlinge samenwerking wat betreft de aanpak van de lokale verkeersveiligheid.

Waarom waren er controles op recreatieparken? 

De controles op de twee recreatieparkcontroles waren vooral gericht op het tegengaan van problemen rondom veiligheid en leefbaarheid. Zoals illegale bewoning, overlast, huisvesting van kwetsbare personen of criminele activiteiten.

Wat waren de resultaten van deze controles? 

De Belastingdienst heeft voor forse bedragen aan openstaande belastingen kunnen innen. Naar schatting gaat hier om tienduizenden euro’s. Er zijn een flink aantal waarschuwingen voor verschillende verkeersovertredingen gegeven. Verder zijn er boetes uitgeschreven voor snelheidsovertredingen, geluidsoverlast, het vasthouden van de telefoon tijdens het rijden of het niet dragen van de veiligheidsgordel. Er is één rijbewijs ingevorderd en er zijn meerdere WOK-meldingen afgegeven. 

De afkorting WOK staat voor Wachten Op Keuring. Wanneer bij controle blijkt het voertuig niet meer voldoet aan de Nederlandse veiligheids- of technische eisen kan de politie deze melding afgeven. Het voertuig moet dan eerst hersteld worden en daarna langs een keuringsstation van de RDW. Voldoet het voertuig weer aan de gestelde eisen? Dan mag het voertuig de weg weer op.

Tijdens het toezicht op de recreatieparken zijn er 80 recreatiewoningen bezocht. Er zijn geen signalen van criminele activiteiten waargenomen. Wel signalen over ‘strijdigheid met het bestemmingsplan’. Zoals illegale of permanente bewoning en de huisvesting van kwetsbare en of hulpbehoevende personen.