De gemeente Weststellingwerf geeft subsidie aan Humanitas om ‘Kind aan Huis’ in de gemeente op te starten. Via Kind aan Huis worden kinderen van 0-17 jaar met regelmaat een dag, middag, weekend of vakantieweek opgevangen in een gastgezin. Humanitas is op zoek naar gastgezinnen.

Wat is Kind aan Huis?

Sommige kinderen groeien op in een lastige situatie. Ze vinden het fijn om zich even in een ander huis thuis te voelen en daar warmte en aandacht te vinden. Het zijn kinderen uit bijvoorbeeld een gezin zonder sociaal netwerk, kinderen uit een erg druk en hectisch gezin of jongeren die de steun van een volwassene missen. Het uitgangspunt is dat een kind of jongere meedraait in het alledaagse leven van het gastgezin.

Wat is de rol van het gastgezin?

Een gastgezin stelt huis en hart open voor het kind. Het kind komt op de afgesproken momenten bij het gastgezin, krijgt positieve aandacht en draait mee met de alledaagse gang van zaken in het gastgezin. Op deze manier heeft de ouder van het kind even wat tijd voor zichzelf of voor andere kinderen. Een gastgezin kan bestaan uit een gezin met opgroeiende kinderen of een echtpaar of alleenstaande. Het belangrijkste is dat het gastgezin en het kind of jongere zich thuis voelen bij elkaar. Wanneer het kind uit het buitenland komt, kan het gastgezin helpen bij het aanleren van de Nederlandse taal en cultuur.

Oproep: gastgezinnen gezocht

Humanitas is op zoek naar gastgezinnen die hun huis en hart willen openstellen en aandacht, tijd en ruimte willen geven aan een kind of jongere. Met een open blik en affiniteit voor kinderen. Die flexibel zijn en energie hebben.

Meer informatie of een kennisgesprek?

Neem dan contact op met Margriet Verloop via telefoonnummer 06 51 38 65 83 of stuur een e-mail naar m.verloop@humanitas.nl