De gemeente Weststellingwerf werkt momenteel aan de laatste details voor de invulling en uitvoering voor een subsidieregeling voor energiecompensatie. De regeling is onder andere bedoeld voor sportverenigingen, dorpshuizen en de culturele sector.

In maart neemt de raad een besluit over het beschikbaar stellen van het budget. De verwachting is dat het college daarna zo snel mogelijk de subsidieregeling vaststelt, en dat in april de regeling wordt opengesteld

Waarom deze subsidieregeling?

Organisaties met een maatschappelijke functie zijn erg belangrijk voor onze samenleving. Veel van deze organisaties hebben te maken met, soms extreem, hogere energiekosten. Het is voor een aantal van hen erg lastig om deze kosten, met ook nog de gevolgen van corona daarbij, te kunnen betalen. Het college heeft na deze signalen een notitie geschreven richting de raad. Op 7 november 2022 heeft de raad een amendement aangenomen om te komen tot een noodfonds om zo tegemoet te komen in de gestegen energiekosten van deze organisaties. Dit is aanvullend op de rijksmaatregelen. 

Wat is het beoogde eindresultaat? 

Deze tijdelijke regeling is een tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten en bedoeld als steun in de rug.