Gemeente Weststellingwerf roept Rijk op om bij te dragen aan funderingsaanpak

Al tientallen jaren hebben inwoners van het veenweidegebied last van verzakkingen van de fundering van hun huizen. In Friesland werken de provincie, het waterschap en de gemeenten samen aan oplossingen voor dit probleem. Maar zij kunnen dat niet alleen. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf het Rijk oproepen om bij te dragen aan de funderingsaanpak.

Friese Funderingsaanpak

De lokale overheden in het Friese veenweidegebied hebben een funderingsaanpak opgesteld. Hierin staan drie oplossingen voor de funderingsproblemen:

  • het instellen van een funderingsloket;
  • het helpen bij funderingsonderzoek door middel van subsidies;
  • het helpen bij financiering door aan te sluiten bij het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Hiermee zijn de problemen van woningeigenaren met funderingsschade echter niet opgelost volgens wethouder Hanneke Zonderland: ‘‘Het Rijk moet haar rol en verantwoordelijkheid pakken binnen het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en een financiële bijdrage leveren aan (gedeeltelijk) schadeloosstelling. Alleen zo kan het probleem opgelost worden en kunnen we met z’n allen onze inwoners perspectief bieden.’’ Op 30 januari 2023 vergadert de gemeenteraad over de Friese Funderingsaanpak en de oproep aan het Rijk.

De nood is hoog

Steeds meer regio’s in Nederland krijgen te maken met funderingsproblemen. Dit komt door de droge zomers en lage waterstanden. In 2021 heeft de Tweede Kamer al een motie over een plan voor het versterken van funderingen in de grootste probleemgebieden unaniem aangenomen. Ondertussen riepen belangenvertegenwoordigers het Rijk op om een Deltaplan te maken. En in november 2022 schreef Vereniging Eigen Huis een brandbrief over de funderingsproblemen naar het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.