Gemeente Weststellingwerf wil 20 chalets aan de Hoofdweg in Wolvega plaatsen. Hier wil de gemeente statushouders opvangen. Zij leven nu in overvolle asielzoekerscentra en wachten op een woning in Weststellingwerf. De gemeente organiseerde hierover op woensdagavond 9 november een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden.

Waarom chalets en waarom deze locatie?

Er zijn op dit moment onvoldoende sociale huurwoningen in Weststellingwerf beschikbaar. Daarom heeft de gemeente 20 chalets gekocht als woonruimte voor statushouders. De gemeente heeft op meerdere locaties onderzoek gedaan waar ze de chalets op korte termijn kunnen plaatsen. De plek aan de Hoofdweg is geschikt, omdat de aanleg van elektriciteit, riolering en drinkwater op deze locatie snel geregeld kan worden. Op deze manier creëert de gemeente tijdelijk extra woonruimte en wordt de druk op de woningmarkt in Wolvega niet extra verhoogd.

Wat is het plan?

Op de locatie komen tijdelijk 20 chalets te staan. Hiervoor vraagt de gemeente Weststellingwerf een omgevingsvergunning aan. De chalets zijn een tijdelijke oplossing totdat er normale woningen voor statushouders beschikbaar zijn.

Waarom een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden?

De gemeente begrijpt dat deze boodschap voor direct omwonenden ingrijpend is. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan. Daarom zijn de direct omwonenden meteen nadat de keuze voor deze locatie is gemaakt, uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Wethouder Mariska Rikkers – Oosterkamp: ‘We lichten graag toe hoe we tot dit besluit zijn gekomen, maar horen vooral wat er bij de omwonenden leeft. We willen graag met iedereen in gesprek en samen komen tot de meest geschikte invulling van de plek’.

De omwonenden zien het plan niet zitten en zijn tegen deze locatie. Er zijn zorgen geuit over onder andere de verkeersveiligheid, de privacy en waarde van hun huizen. Dit is voor de gemeente een reden om met deze informatie aan het werk te gaan en alle belangen zorgvuldig af te wegen.

Hoe verder?

Allereerst gaan burgemeester André van de Nadort en wethouder Mariska Rikkers – Oosterkamp persoonlijk in gesprek. Zij accepteerden de uitnodiging van omwonenden om persoonlijk bij hen thuis te komen. Na deze gesprekken blijven we goed in contact om de ontwikkeling voor de huisvesting van statushouders verder te brengen.

Waarom biedt de gemeente woonruimte aan statushouders?

Asielzoekerscentra (AZC’s) in Nederland raken vol. Dit komt onder andere doordat statushouders niet kunnen doorstromen naar een woning. Statushouders hebben een vergunning om in Nederland te blijven wonen en dus recht op woonruimte. De landelijke overheid bepaalt voor hoeveel statushouders elke gemeente een woonplek moet bieden. Ook Weststellingwerf heeft statushouders toegewezen gekregen. Zij wachten nu in een AZC totdat er een woning voor hen in Weststellingwerf beschikbaar is. Gemeente Weststellingwerf heeft op dit moment een achterstand in het huisvesten van statushouders.