De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van een gemeentelijke begraafplaats. Denk bijvoorbeeld aan gras maaien, bomen en heggen snoeien of de paden op de begraafplaats schoonhouden.

De rechthebbende zorgt zelf voor het onderhoud van het graf. 

Hoe werkt het?

In principe onderhoudt de gemeente alleen gemeentelijke begraafplaatsen. Andere begraafplaatsen worden particulier onderhouden. Vaak is dit een kerkgenootschap.

Wat moet ik doen?

Met vragen, opmerkingen of klachten over het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats(en) kun je terecht bij de gemeente.

Vragen, opmerkingen of klachten over een particuliere begraafplaats kun je kwijt bij de beheerder van de particuliere begraafplaats.

Verlopen grafrechten

Het kan voorkomen dat grafrechten verlopen. Soms zijn er in de begraafplaatsadministratie geen verdere gegevens bekend van een belanghebbende of rechthebbende. Als dit gebeurt, plaatst gemeente Weststellingwerf een bord met de tekst: "Van dit graf is het grafrecht verlopen en zal geruimd worden".

Belanghebbenden of rechthebbenden hebben dan 1 jaar na plaatsing van het bord de tijd om de rechten te verlengen. Bij geen reactie verlopen de grafrechten en worden de graven geruimd.

De graven waar het om gaat, worden online gepubliceerd via de officiële bekendmakingen.