Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

Om ervoor te zorgen dat Weststellingwerf in de toekomst verkeersveilig, bereikbaar en leefbaar blijft, gaan we een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) opstellen. Dat doen we met inbreng van onze inwoners en ondernemers. Verkeerskundig adviesbureau BonoTraffics helpt ons daarbij.

Wat is het GVVP?

Het GVVP is een beleidsplan waarin staat hoe we de komende jaren met het verkeer en vervoer omgaan. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de verkeersveiligheid verbeteren? Hoe leiden we het verkeer van en naar nieuwe woongebieden, voorzieningen en centra in goede banen? En hoe kunnen we bijdragen aan het verduurzamen van de mobiliteit?

Het beleidsplan geeft dus ook richting aan de verkeersmaatregelen die nodig zijn. De uitvoering van deze maatregelen kost tijd en geld. Daarom bepalen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad na vaststelling van het GVVP welke concrete acties en projecten de komende jaren worden opgepakt.

Planning

Het opstellen van het GVVP gebeurt in 3 fases:

 1. Momenteel bezig: Fase 1: verkennen problematiek en uitdagingen  

  December 2022 - februari 2023

  BonoTraffics brengt de uitgangspunten in beeld en maakt een analyse van de bestaande verkeersstructuur en de problemen in het verkeer. De enquête voor inwoners, ondernemers en belangengroepen is onderdeel van deze fase.

 2. Nog te doen: Fase 2: opstellen doelen en kaders (kadernotitie)

  maart 2023 - juni 2023

  Samen met de gemeenteraad wordt bekeken wat de verkenning (fase 1) heeft opgeleverd en welke richting we op willen op verschillende thema’s zoals verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Hierbij wordt de inbreng van inwoners, ondernemers en belangengroepen die in fase 1 is verzameld meegenomen. De doelen en kaders worden vastgelegd in een kadernotitie. Deze wordt in juni 2023 vastgesteld.

 3. Nog te doen: Fase 3: Uitwerking GVVP

  maart 2023 - juni 2023

  In het voorjaar wordt het GVVP uitgewerkt, zodat het conceptplan voor de zomer klaar is. In het najaar stellen het college van B&W en de gemeenteraad het plan in ontwerp vast. Daarna is er nog een inspraakperiode voor alle belanghebbenden en inwoners. Het GVVP wordt begin 2024 definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van het GVVP? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen via:

Nieuws

 • Denk mee over verkeersmaatregelen in Weststellingwerf

  Om ervoor te zorgen dat Weststellingwerf in de toekomst verkeersveilig, bereikbaar en leefbaar blijft, gaan we een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) opstellen. We roepen alle inwoners en ondernemers op om hierover mee te denken.