Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

Om ervoor te zorgen dat Weststellingwerf in de toekomst verkeersveilig, bereikbaar en leefbaar blijft, gaan we een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) opstellen. Dat doen we met inbreng van onze inwoners en ondernemers. Verkeerskundig adviesbureau BonoTraffics helpt ons daarbij.

Wat is het GVVP?

Het GVVP is een beleidsplan waarin staat hoe we de komende jaren met het verkeer en vervoer omgaan. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de verkeersveiligheid verbeteren? Hoe leiden we het verkeer van en naar nieuwe woongebieden, voorzieningen en centra in goede banen? En hoe kunnen we bijdragen aan het verduurzamen van de mobiliteit?

Het beleidsplan geeft dus ook richting aan de verkeersmaatregelen die nodig zijn. De uitvoering van deze maatregelen kost tijd en geld. Daarom bepalen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad na vaststelling van het GVVP welke concrete acties en projecten de komende jaren worden opgepakt.

Planning

Het opstellen van het GVVP gebeurt in 3 fases:

 1. Afgerond: Fase 1: verkennen problematiek en uitdagingen  

  BonoTraffics heeft de uitgangspunten in beeld gebracht en een analyse gemaakt van de bestaande verkeersstructuur en de problemen in het verkeer. Ook is de inbreng van inwoners, ondernemers en belangengroepen opgehaald door middel van een enquête.

  Bekijk hier het rapport van de verkenning.

  Bekijk hier de belangrijkste uitkomsten van de enquête.

 2. Momenteel bezig: Fase 2: opstellen doelen en kaders (kadernotitie)

  Samen met de gemeenteraad wordt bekeken wat de verkenning (fase 1) heeft opgeleverd en welke richting we op willen op verschillende thema’s zoals verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Hierbij wordt de inbreng van inwoners, ondernemers en belangengroepen die in fase 1 is verzameld meegenomen. De doelen en kaders worden vastgelegd in een kadernotitie.

 3. Nog te doen: Fase 3: Uitwerking GVVP

  Na de kadernotitie wordt er een conceptplan opgesteld. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen hierop reageren. Het GVVP wordt vervolgens definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van het GVVP? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen via:

Nieuws

 • Denk mee over verkeersmaatregelen in Weststellingwerf

  Om ervoor te zorgen dat Weststellingwerf in de toekomst verkeersveilig, bereikbaar en leefbaar blijft, gaan we een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) opstellen. We roepen alle inwoners en ondernemers op om hierover mee te denken.