Herinrichting Driewegsluis

Gemeente Weststellingwerf wil de Driewegsluis aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten. Daarom worden de eilanden opnieuw ingericht.

Het college van Weststellingwerf heeft ingestemd met het definitief ontwerp project Driewegsluis. Het definitief ontwerp is voor het grootste deel gelijk gebleven aan het inrichtingsplan. De uitvoering van het project verloopt straks in drie fasen. De eerste werkzaamheden starten dit najaar. Het totale project loopt naar verwachting tot eind 2024.

Fasen

  1. Momenteel bezig: Fase 1

    In het najaar van 2023 start fase 1. Dit zijn de werkzaamheden op het oostelijke eiland. Het is bedoeling om deze werkzaamheden vóór het vaar- en broedseizoen 2024 klaar te hebben.

  2. Nog te doen: Fase 2

    Eind 2024 start naar verwachting fase 2, dit zijn de werkzaamheden op het westelijke eiland.

  3. Nog te doen: Fase 3

    De aanpak van het parkeren op de dijk, gepland voor in fase 3, is nog niet definitief. Voor het uitvoeren van deze derde fase is naast financiële dekking voor de onvoorziene meerkosten ook nog de benodigde omgevingsvergunning stikstofdepositie nodig.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van de herinrichting van de Driewegsluis? Meld je dan via de onderstaande button aan voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met Rudolf Jongsma, projectleider herinrichting Driewegsluis via r.jongsma@weststellingwerf.nl.

Driewegsluis

Nieuws Driewegsluis