Herinrichting Lycklamaweg

Gemeente Weststellingwerf gaat de Lycklamaweg anders inrichten zodat de weg verkeersveiliger wordt. Aanwonenden en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken. Via deze pagina houden we je op de hoogte van de herinrichting.

Voorontwerp

Het voorontwerp voor de herinrichting van de Lycklamaweg is klaar.  Bewoners van de Lycklamaweg konden van 8 juli t/m 6 augustus 2021 hun mening geven op het voorontwerp. Hieruit blijkt dat veel bewoners het niet eens zijn met het plan voor de herinrichting. Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders om pas op de plaats te maken met het herinrichtingsplan.

Nieuwsbrieven

Met (nieuws)brieven houden we aanwonenden van de Lycklamaweg op de hoogte van de voortgang van het project.

Planning

  1. Afgerond: december 2020 - januari 2021

    Verkeersonderzoek

  2. Momenteel bezig: januari 2021 - zomer 2021

    Opstellen herinrichtingsplan Lycklamaweg

  3. Nog te doen: 4 oktober 2021

    Gemeenteraad besluit over plan herinrichting

Contact

Voor vragen en opmerkingen over het project kun je contact opnemen met Oscar Verbree, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling:

E-mail: o.verbree@weststellingwerf.nl
Telefoonnummer: 0561 691 282

Nieuws herinrichting Lycklamaweg