Herinrichting Lycklamaweg

Gemeente Weststellingwerf gaat de Lycklamaweg anders inrichten zodat de weg verkeersveiliger wordt. Aanwonenden en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken. Via deze pagina houden we je op de hoogte van de herinrichting.

Beleidsplan nodig voor herinrichting Lycklamaweg

In november 2021 zijn er nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd. Uit de cijfers van deze tellingen blijkt dat de hoeveelheid verkeer op de Lycklamaweg aanzienlijk omvangrijker is dan die van de tellingen in december 2020. Een nieuwe beoordeling van de uitgangspunten is daarom nodig. Het inzicht dat een verkeersluwe Lycklamaweg binnen de huidige verkeersstructuur en het huidige verkeersbeleid in Wolvega niet haalbaar is, maakt het nodig om de voortgang van de herinrichting vanuit een breder oogpunt te bekijken. 

Nieuwsbrieven

Met (nieuws)brieven houden we aanwonenden van de Lycklamaweg op de hoogte van de voortgang van het project.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over het project kun je contact opnemen met Oscar Verbree, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling:

E-mail: o.verbree@weststellingwerf.nl
Telefoonnummer: 0561 691 282

Nieuws herinrichting Lycklamaweg