Wat is het?

Als je een aanvraag of bezwaar hebt ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, dan kun je de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat je de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een bedrag aan jou betalen. Dit bedrag heet een dwangsom.

Hoe werkt het?

  • De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op jouw aanvraag of bezwaar. Als er voor jouw aanvraag of bezwaar geen wettelijke termijn geldt, dan is de beslistermijn 8 weken.
  • Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen, kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet jou altijd een bericht hierover sturen.

Wat moet ik doen?

Download het Formulier ingebrekestelling(externe link) en print het uit. Vul alle gegevens in en stuur het formulier naar de gemeente.

Hoe lang duurt het?

  • Binnen 2 weken na ontvangst van jouw formulier beslist de gemeente over je aanvraag of bezwaar.
  • Doet de gemeente dit niet, dan moet zij jou een dwangsom(externe link) betalen voor elke dag na de termijn dat zij niet beslist.
  • In het uiterste geval kun je ook naar de rechter stappen. Dit heet 'een beroep indienen'. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.