De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben. Je krijgt deze uitkering als je geen uitzicht hebt op inkomensverbetering.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag eenmaal per jaar uit. Je kunt de toeslag vrij besteden.

DigiD linkAanvraag individuele inkomenstoeslag

Hoe werkt het?

Je komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je hebt langdurig een laag inkomen. Over de periode van drie jaar voorafgaand aan de datum waarop je de individuele inkomenstoeslag aanvraagt, mag jouw inkomen niet hoger zijn geweest dan 100 procent van de voor jou toepasselijke bijstandsnorm.
 • Jouw vermogen is niet hoger dan de buiten beschouwing te laten vermogensbedragen als genoemd in art. 34 van de Participatiewet.
 • Je hebt geen uitzicht op inkomensverbetering. De gemeente moet beoordelen of je voldoende inspanningen hebt verricht om tot inkomensverbetering te komen.
 • Je hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Je hebt geen recht op individuele inkomenstoeslag als:

 • Je een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS of een studie volgt als genoemd in de WSF 2000, of:
 • Aan jou in de afgelopen 12 maanden een maatregel is opgelegd vanwege het niet nakomen van de arbeidsverplichtingen, of:
 • Aan jou in de afgelopen 12 maanden al een individuele inkomenstoeslag (of langdurigheidstoeslag) is toegekend.

De individuele inkomenstoeslag bedraagt € 250,- per kalenderjaar. Dit geldt zowel voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder als voor gehuwden. Als je getrouwd bent of samenwoont, dan krijg je de toeslag alleen als je beiden aan de voorwaarden voldoet.

Wat moet ik doen?

 • Je vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente door middel van het digitale aanvraag formulier "Aanvraag bijzondere bijstand".
 • Ook kun je hieronder het formulier aanvraag bijzondere bijstand of het formulier snelbalie downloaden.
 • Let op! Je kunt het aanvraagformulier Snelbalie ALLEEN gebruiken als je een uitkering (Participatiewet) ontvangt van de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

 • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.
 • Ontvang je een uitkering van de gemeente, dan hoef je geen bewijsstukken in te leveren bij de aanvraag.
 • Ontvang je andere inkomsten, dan moet je de laatste door jou ontvangen inkomstenspecificatie meesturen, plus de jaaropgaven van deze inkomsten over de laatste drie jaren.