De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele studietoeslag. De betaling vindt tweemaal per jaar plaats.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u heeft recht op studiefinanciering op grond van de WSF of de WTOS;
  • uw vermogen is niet hoger de buiten beschouwing te laten vermogensbedragen als genoemd in art. 34 van de Participatiewet;
  • het is vastgesteld dat u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen, maar dat u wel mogelijkheden heeft tot het verrichten van (parttime) arbeid.

U kunt slechts eenmaal in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag. Als de studie wordt onderbroken of afgebroken, dan vervalt het recht op verdere toeslag. De toeslag kan niet met terugwerkende kracht (voorafgaand aan de datum van aanvraag) worden toegekend.

Hoe hoog is de individuele studietoeslag? De individuele studietoeslag bedraagt voor een uitwonende student € 100,00 per maand en voor een thuiswonende student € 50,00 per maand. De toeslag wordt tweemaal per jaar (in februari en augustus) uitbetaald.

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele studietoeslag aan bij de gemeente door middel van het digitale aanvraag formulier "Aanvraag bijzondere bijstand".

Aanvraag individuele studietoeslag (DigiD)

Ook kunt u het formulier downloaden, dit formulier kunt u vinden onder het tabje "Documenten".

Wat moet ik meenemen?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • een bewijsstuk van de studie/ opleiding
  • een bewijsstuk van de WSF/ WTOS

Achtergrond

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de individuele studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmaal verlengen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heb je gevonden wat je zocht?