De gemeente Weststellingwerf kiest voor het contracteren van (zorg)aanbieders van Re-integratie dienstverlening een zogenoemde Open house inkoopmethodiek.

Een belangrijk voordeel hierbij is dat er continue een  dialoog tussen de gemeente en zorgaanbieders over de voorwaarden mogelijk is. Aanbieders kunnen gedurende de contractperiode toetreden wanneer zij voldoen aan de gestelde eisen en instemmen met de vooraf vastgestelde tarieven.

Het afsluiten van de overeenkomst garandeert geen omzet voor de aanbieder. Inwoners met een hulpvraag voor re-integratie dienstverlening, en die daarvoor een toewijzingsbesluit van de gemeente hebben, kiezen zelf met hun consulent welke gecontracteerde aanbieder het beste past. Let op, er wordt uitsluitend gecommuniceerd via de berichtenmodule! Om de berichten in uw mail te kunnen ontvangen, dient u zich aan te melden als geïnteresseerde partij. Hiervoor heeft u een gebruikersaccount nodig. Alle geïnteresseerde en gecontracteerde partijen ontvangen automatisch mails uit de berichtenmodule.

Overlegtafels

Er worden regelmatig overlegtafels georganiseerd waarbij afstemming plaatsvindt tussen gemeente en (een vertegenwoordiging van) gecontracteerde aanbieders over onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst. Relevante documenten met betrekking tot de overlegtafels kunt u vinden via Tenderned.

Heeft u als aanbieder interesse en heeft u nog geen gebruikersaccount? Dan kunt u zich hier registreren(externe link).

Hier vindt u alle updates en informatie zoals het doel van deze inkoop en de toelatingsprocedure.

Mocht u tussentijds vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: aanbiedersreintegratie@weststellingwerf.nl.