Op de inkoopkalender worden de aankondigingen gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO). Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op www.tenderned.nl.

Bekijk de inkoopkalender

Datum: 10 juni 2024

Diensten

Onderwerp: WMO aanbesteding 2026 ev. 

 • Opdrachtgevende gemeente(n): OWO gemeenten 
 • Procedure: Europese Aanbesteding 
 • Contactpersoon: ma.dejong@weststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: start contracten Q1 2026
 • Opmerkingen: geen.

Onderwerp: Onkruidbestrijding elementenverharding

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Weststellingwerf
 • Procedure: Europese Aanbesteding
 • Contactpersoon: o.postma@owo-gemeenten.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: Q1/Q2 2024
 • Opmerkingen: De aanbesteding wordt in Q1/Q2 op TenderNed geplaatst.

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

 • Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
 • Procedure: Open House
 • Contactpersoon: robin.rijpma@opsterland.nl 
 • Planning/fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten.
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Weststellingwerf
 • Procedure: Open house
 • Contactpersoon: a.sevensma@weststellingwerf.nl (contractbeheer) en P.jorna@weststellingwerf.nl (beleid)
 • Planning/ fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten.

Werken

Onderwerp: Centrumontwikkeling Noordwolde 

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Weststellingwerf 
 • Procedure: Meervoudig onderhandse aanbesteding
 • Contactpersoon: centrumnoordwolde@weststellingwerf.nl (J. Landman)
 • Planning/ fase aanbesteding: Juni/juli 2024
 • Opmerkingen: Het uitvoeren van aanpassingen in de openbare ruimte in het centrum van Noordwolde.

Onderwerp: Onderhoud Elementen 2024-2025 

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Ooststellingwerf 
 • Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure 
 • Contactpersoon: j.devos@ooststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: Q2 2024
 • Opmerkingen: Het herstraten van diverse wegen en voetpaden in de gemeente Ooststellingwerf inclusief een aantal bijkomende werkzaamheden. Uitvoerperiode is Q3 2024 – Q2 2025.

Onderwerp: Onderhoud Asfalt Wegen 2024-2025 

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Ooststellingwerf 
 • Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure 
 • Contactpersoon: j.devos@ooststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: Q2 2024
 • Opmerkingen: Het onderhouden van diverse asfaltwegen Ooststellingwerf inclusief een aantal bijkomende werkzaamheden. Uitvoerperiode is Q3-Q4 2024

Onderwerp: Groot Onderhoud Elementen 2024-2025 

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Ooststellingwerf 
 • Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure 
 • Contactpersoon: j.devos@ooststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: Q4 2024
 • Opmerkingen: Het herstraten van diverse wegen en voetpaden in de gemeente Ooststellingwerf inclusief het vervangen van delen van het rioleringsstelsel. Uitvoerperiode is Q2 – Q4 2025.

Onderwerp: Aanleg Betonfietspaden 2024-2025 

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Ooststellingwerf 
 • Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure 
 • Contactpersoon: j.devos@ooststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: Q2 2024
 • Opmerkingen: Het aanleggen van een aantal betonfietspaden in de gemeente Ooststellingwerf inclusief een aantal bijkomende werkzaamheden. Uitvoerperiode is Q3-Q4 2024

Onderwerp: Onderhoud Slijtlagen en Asfaltfietspaden 2024-2025 

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Ooststellingwerf 
 • Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure 
 • Contactpersoon: j.devos@ooststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: Q3 2024
 • Opmerkingen: Het onderhouden van diverse slijtlagen en het onderhoud aan een aantal asfaltfietspaden Ooststellingwerf inclusief een aantal bijkomende werkzaamheden. Uitvoerperiode is Q2-Q3 2025

Onderwerp: Bouw- en woonrijp maken ’t Hooge II te Oldeberkoop

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Ooststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure
 • Contactpersoon: f.visser@ooststellingwerf.nl 
 • Planning/ fase aanbesteding: Q2 / Q3, 2024
 • Opmerkingen: -

Onderwerp:     Bouw- en woonrijp maken Muldersveld te Makkinga

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Ooststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure
 • Contactpersoon: f.visser@ooststellingwerf.nl 
 • Planning/ fase aanbesteding: Q3, 2024
 • Opmerkingen: -

Leveringen:

Onderwerp:     Het leveren van een elektrisch aangedreven gesloten bestelwagen en twee bestelwagens met open laadbak

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Ooststellingwerf
 • Procedure: Europese aanbestedingsprocedure
 • Contactpersoon: f.visser@ooststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: Q3, 2024
 • Opmerkingen: Deze aanbesteding wordt openbaar op TenderNed geplaatst.

Onderwerp:     Het leveren van een tractor met maaiarm, ecomaaier en aanhangwagen en een tractor met frontmaaiarm met klepelmaaier

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Ooststellingwerf
 • Procedure: Europese aanbestedingsprocedure
 • Contactpersoon: f.visser@ooststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: Q3, 2024
 • Opmerkingen: Deze aanbesteding wordt openbaar op TenderNed geplaatst.

Onderwerp:     Levering van een vrachtauto kraan-kipper met laadkraan en kipper opbouw

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Ooststellingwerf
 • Procedure: Europese aanbestedingsprocedure
 • Contactpersoon: f.visser@ooststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: Q3, 2024
 • Opmerkingen: Deze aanbesteding wordt openbaar op TenderNed geplaatst.

Belangrijke informatie:

 • Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfriesland.nl gepubliceerd.
 • Nationale en Europese aanbestedingen zullen (ook) worden gepubliceerd op www.TenderNed.nl
 • Aan dit overzicht kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen, neem contact op met genoemde contactpersoon.

Belangstelling aanbesteding

Heb je belangstelling voor een aanbesteding van de gemeente Weststellingwerf die op de inkoopkalender staat? Vul dan het formulier 'Belangstelling aanbesteding inkoopkalender' in.

Belangstelling aanbesteding inkoopkalender

Informatie leveranciersselectie meervoudig onderhandse aanbesteding

Wanneer de gemeente overgaat tot een meervoudig onderhandse aanbesteding selecteert de gemeente de minimaal drie en maximaal vijf uit te nodigen partijen, mogelijkerwijs, op basis van de onderstaande criteria.

 • De uit te nodigen leveranciers dienen (aantoonbaar) een goede prestatie te hebben geleverd binnen de sector (binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan de uit te voeren opdracht);
 • De leverancier die in de afgelopen drie jaar (aantoonbaar) onvoldoende prestatie heeft geleverd wordt niet uitgenodigd;
 • De huidige leverancier dan wel de leverancier die als laatste de opdracht met goed gevolg heeft uitgevoerd, wordt uitgenodigd.
 • Indien mogelijk worden tenminste 2 lokale dan wel regionale leveranciers uitgenodigd bij het vragen van 3 offertes en 3 lokale dan wel regionale leveranciers bij het vragen van 5 offertes.
 • Indien mogelijk wordt tenminste één leverancier uitgenodigd die in de afgelopen drie jaar geen opdracht voor de gemeente heeft uitgevoerd.

Voor meer informatie kun je mailen naar teaminkoop@weststellingwerf.nl