Op de inkoopkalender worden de aankondigingen gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO). Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op www.tenderned.nl(externe link).

Bekijk de inkoopkalender

Datum: 05-02-2024

Diensten

Onderwerp: Onkruidbestrijding elementenverharding

 • Opdrachtgevende gemeente(n)
 • Weststellingwerf
 • Procedure: Europese Aanbesteding
 • Contactpersoon: o.postma@owo-gemeenten.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: Q1/Q2 2024
 • Opmerkingen: De aanbesteding wordt in Q1/Q2 op TenderNed geplaatst.

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

 • Opdracht gevende gemeente: Opsterland
 • Procedure: Open House
 • Contactpersoon: robin.rijpma@opsterland.nl
 • Planning/fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten.
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Weststellingwerf
 • Procedure: Open house
 • Contactpersoon: a.sevensma@weststellingwerf.nl (contractbeheer) en P.jorna@weststellingwerf.nl (beleid)
 • Planning/ fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten.

Werken

Onderwerp: Bouwrijp maken Lindewijk 2 fase 2

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: bijv. r.hekman@weststellingwerf.nl, lindewijk@weststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: 1e kwartaal 2024
 • Opmerkingen: Geen.

Leveringen: n.n.b.

Belangrijke informatie:

 • Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfriesland.nl gepubliceerd.
 • Nationale en Europese aanbestedingen zullen (ook) worden gepubliceerd op www.TenderNed.nl
 • Aan dit overzicht kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen, neem contact op met genoemde contactpersoon.

Belangstelling aanbesteding

Heb je belangstelling voor een aanbesteding van de gemeente Weststellingwerf die op de inkoopkalender staat? Vul dan het formulier 'Belangstelling aanbesteding inkoopkalender' in.

Belangstelling aanbesteding inkoopkalender

Informatie leveranciersselectie meervoudig onderhandse aanbesteding

Wanneer de gemeente overgaat tot een meervoudig onderhandse aanbesteding selecteert de gemeente de minimaal drie en maximaal vijf uit te nodigen partijen, mogelijkerwijs, op basis van de onderstaande criteria.

 • De uit te nodigen leveranciers dienen (aantoonbaar) een goede prestatie te hebben geleverd binnen de sector (binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan de uit te voeren opdracht);
 • De leverancier die in de afgelopen drie jaar (aantoonbaar) onvoldoende prestatie heeft geleverd wordt niet uitgenodigd;
 • De huidige leverancier dan wel de leverancier die als laatste de opdracht met goed gevolg heeft uitgevoerd, wordt uitgenodigd.
 • Indien mogelijk worden tenminste 2 lokale dan wel regionale leveranciers uitgenodigd bij het vragen van 3 offertes en 3 lokale dan wel regionale leveranciers bij het vragen van 5 offertes.
 • Indien mogelijk wordt tenminste één leverancier uitgenodigd die in de afgelopen drie jaar geen opdracht voor de gemeente heeft uitgevoerd.

Voor meer informatie kun je mailen naar teaminkoop@weststellingwerf.nl