Op de inkoopkalender worden de aankondigingen gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO). Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op www.tenderned.nl.

Bekijk de inkoopkalender

  Informatie leveranciersselectie meervoudig onderhandse aanbesteding

  Wanneer de gemeente overgaat tot een meervoudig onderhandse aanbesteding selecteert de gemeente de minimaal drie en maximaal vijf uit te nodigen partijen, mogelijkerwijs, op basis van de onderstaande criteria.

  • De uit te nodigen leveranciers dienen (aantoonbaar) een goede prestatie te hebben geleverd binnen de sector (binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan de uit te voeren opdracht);
  • De leverancier die in de afgelopen drie jaar (aantoonbaar) onvoldoende prestatie heeft geleverd wordt niet uitgenodigd;
  • De huidige leverancier dan wel de leverancier die als laatste de opdracht met goed gevolg heeft uitgevoerd, wordt uitgenodigd.
  • Indien mogelijk worden tenminste 2 lokale dan wel regionale leveranciers uitgenodigd bij het vragen van 3 offertes en 3 lokale dan wel regionale leveranciers bij het vragen van 5 offertes.
  • Indien mogelijk wordt tenminste één leverancier uitgenodigd die in de afgelopen drie jaar geen opdracht voor de gemeente heeft uitgevoerd.

  Voor meer informatie kun je mailen naar teaminkoop@weststellingwerf.nl

  Direct regelen

  Heb je belangstelling voor een aanbesteding van de gemeente Weststellingwerf die op de inkoopkalender staat? Vul dan het formulier 'Belangstelling aanbesteding inkoopkalender' in. 

  Belangstelling aanbesteding inkoopkalender

  Twitter

  Wanneer er nieuwe aanbestedingen op de inkoopkalender worden geplaatst, wordt dit voor Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) via Twitter bekendgemaakt. Je ontvangt dit bericht wanneer je je registreert op één van onderstaande Twitter-accounts:

   

  Bekijk de inkoopkalender

  Datum: 09-09-2021

  Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.
  Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
  Procedure: Open House
  Contactpersoon: wander.beijen@opsterland.nl
  Planning/fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten. Voor info zie Tendernet.
  Opmerkingen: https://www.tenderned.nl/tendernedtap/aankondigingen/216805;section=1

  Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.
  Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
  Procedure: Open House
  Contactpersoon: i.massalt@weststellingwerf.nl 
  Planning/fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten. Voor info zie Tendernet
  Opmerkingen: https://www.tenderned.nl/tendernedtap/aankondigingen/159598

  Onderwerp: Filmpjes voor de Regio Deal Zuidoost Friesland
  Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
  Procedure: Meervoudig onderhands
  Contactpersoon: info@regiodealzuidoostfriesland.nl
  Planning/fase aanbesteding: sept-21
  Opmerkingen: Contactpersoon praktische zaken: secretariaat Regio Deal - Zuidoost Fryslân, Louise Stutterheim-Letsch | 06 49 94 42 96 - Contactpersoon voor inhoudelijke vragen: coördinator Marijke Kramer | 06 27 07 20 24 - Gelegenheid tot het (digitaal) stellen van vragen op dinsdag 15 juni 13:30. Aanmelden kan via info@regiodealzuidoostfriesland.nl.

  Onderwerp: Arbodienstverlening
  Opdrachtgevende gemeente: OWO-verband
  Procedure: Meervoudig onderhands
  Contactpersoon: p.schipper@weststellingwerf.nl
  Planning/fase aanbesteding: 2021
  Opmerkingen: -

  Onderwerp: Kernapplicaties
  Opdrachtgevende gemeente: OWO-gemeenten
  Procedure:
  Contactpersoon: m.huizing@weststellingwerf.nl
  Planning/fase aanbesteding: 1e / 2e kwartaal 2021
  Opmerkingen: https://www.tenderned.nl/tendernedtap/aankondigingen/208909

  Onderwerp: Reconstructie Lemsterweg Langelille
  Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
  Procedure: Meervoudig onderhands
  Contactpersoon: w.aukes@weststellingwerf.nl
  Planning/fase aanbesteding: juli/augustus 2021
  Opmerkingen: De opdracht betreft het vervangen van de verhardingsconstructie Lemsterweg in de gemeente Weststellingwerf.

  Onderwerp: Groot onderhoud riolering 2019
  Opdrachtgevende gemeente: Ooststellingwerf
  Procedure: Meervoudig onderhands
  Contactpersoon: g.warrink@ooststellingwerf.nl
  Planning/fase aanbesteding: 1e / 2e kwartaal 2021
  Opmerkingen: Dit werk bestaat uit het uitvoeren van sleufloze renovatiemaatregelen en bijbehorende werkzaamheden. Voor dit werk worden specifieke, gespecialiseerde aannemers.

  Onderwerp: Renovatie Keersluis Blesdijke
  Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
  Procedure: Meervoudig onderhands
  Contactpersoon: w.vanderhoek@weststellingwerf.nl
  Planning/fase aanbesteding: 2e kwartaal 2021
  Opmerkingen: Demonteren en verwijderen en terugplaatsen vd fietsbrug. Idem voor sluisdeuren, Herstel metsel- en voegwerken van bouwkundige constructie, vervangen remmingswerken.

  Onderwerp: Leerroutes B1- en Z-route – Inburgering regio Fryslân
  Opdrachtgevende gemeente: 14 Friese gemeenten
  Procedure: Openbaar
  Contactpersoon:
  iris.meester@leeuwarden.nl
  Planning/fase aanbesteding: 01-01-2022
  Opmerkingen:
  De 14 Friese gemeenten zijn op zoek naar een aanbieder die het taalonderwijs van de B1- en de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) kan uitvoeren. De 14 Friese gemeenten willen een overeenkomst sluiten met één aanbieder die beide leerroutes in nauwe samenwerking met de gemeenten en andere betrokken samenwerkingspartners gaat ontwikkelen en uitvoeren.

  Onderwerp: Leerroute Onderwijs – Inburgering regio Fryslân

  Opdrachtgevende gemeente: 14 Friese gemeenten
  Procedure: Openbaar
  Contactpersoon:
  iris.meester@leeuwarden.nl
  Planning/fase aanbesteding: 01-01-2022
  Opmerkingen:
  De 14 Friese gemeenten zijn op zoek naar een aanbieder die de Onderwijsroute kan uitvoeren. De 14 Friese gemeenten willen een overeenkomst afsluiten met een aanbieder die in nauwe samenwerking met de gemeenten dit gaat ontwikkelen en uitvoeren.

  Onderwerp: Vervangen riool en aanleg regenwaterriool in diverse straten in Wolvega
  Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
  Procedure: Meervoudig Onderhands
  Contactpersoon:
  w.devries@weststellingwerf.nl
  Planning/fase aanbesteding: oktober 2021
  Opmerkingen: -

  Onderwerp: Herinrichting openbare ruimte Steenwijkerweg, Spoorlaan (ged.) en Markeweg in De Blesse
  Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
  Procedure: Meervoudig Onderhands
  Contactpersoon:
  Robert.Brouwer@rhdhv.com
  Planning/fase aanbesteding: Q4 2021
  Opmerkingen: Er volgen nog selectievoorwaarden (plaats van vestiging (uittreksel KvK), past-performance cijfer aannemers (database CROW), referentie-eisen vergelijkbaar werk (minimaal 60% van oppervlak scope) voor Meervoudig onderhandse aanbesteding. Het betreft een aanbesteding op basis van EMVI-criteria. Met de EMVI kan een korting op de inschrijving worden verkregen. EMVI-criteria zijn: Omgevingsmanagement, MKI op betonmateriaal, inzet duurzaam materieel, uitdenken en opstellen faseringsplan, uitdenken en opstellen plan circulaire economie en uitdenken en opstellen plan afstemming/coordinatie kabels en leidingen.

  Onderwerp: Inkoop van voertuigen ten behoeve van de buitendienst
  Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
  Procedure: Europese aanbesteding
  Contactpersoon:
  hans.van.wijck@coppa.nl
  Planning/fase aanbesteding: 3e/ 4e kwartaal 2021
  Opmerkingen: -

  Opmerkingen

  • Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfriesland.nl gepubliceerd.
  • Nationale en Europese aanbestedingen worden gepubliceerd op www.tenderned.nl
  • Dit overzicht kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen, neem contact op met de betreffende contactpersoon