Op de inkoopkalender worden de aankondigingen gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO). Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op www.tenderned.nl(externe link).

Bekijk de inkoopkalender

Datum: 01-09-2023

Nieuw

Onderwerp: Een uitvoerende partij voor de realisatie van een subsidieplatform voor het isoleren van slecht-geïsoleerde particuliere koopwoningen met een WOZ-waarde onder het gemeentelijk gemiddelde.
Opdrachtgevende gemeente(n): OWO verband (Samenwerking van 15 Friese Gemeenten met provincie als penvoerder)
Procedure: Europese Aanbesteding
Contactpersoon: ayla.grotenboer@opsterland.nl
jacob.ottens@opsterland.nl
Planning/ fase aanbesteding: 4e kwartaal 2023
Opmerkingen: -

Onderwerp: Herinrichting centrumwinkelgebied Wolvega
Opdrachtgevende gemeente(n): Weststellingwerf
Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
Contactpersoon: a.vanveen@weststellingwerf.nl
Planning/ fase aanbesteding: 3e/4e kwartaal 2023
Opmerkingen: -

Diensten

Onderwerp: Schoonmaak- en vloeronderhoud gemeentelijke gebouwen
Opdracht gevende gemeente: Weststellingwerf
Procedure: Europees Openbare Aanbesteding
Contactpersoon: i.sjollema@weststellingwerf.nl       
Planning/ fase aanbesteding: Q2 2023
Opmerkingen: de aanbesteding wordt op TenderNed gepubliceerd

Onderwerp: Onafhankelijke cliëntondersteuning
Opdracht gevende gemeente(n): OWO-gemeenten
Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
Contactpersoon: t.wiels@weststellingwerf.nl
Planning/ fase aanbesteding: Q2 2023

Onderwerp: Vervoer leerlingen van basisschool naar gymlokaal en terug tbv bewegingsonderwijs
Opdracht gevende gemeente: Weststellingwerf
Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
Contactpersoon: -   
Planning/ fase aanbesteding: Q2 2023
Opmerkingen: -

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.
Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
Procedure: Open House
Contactpersoonrobin.rijpma@opsterland.nl
Planning/fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten. Voor info zie Tendernet.
Opmerkingen:

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.
Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
Procedure: Open House
Contactpersoona.sevensma@weststellingwerf.nl (contractbeheer) en P.jorna@weststellingwerf.nl (beleid)
Planning/fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten. Voor info zie Tendernet
Opmerkingen

Werken

Onderwerp: Woonrijp maken Keizermantel e.o. Lindewijk Wolvega
Opdrachtgevende gemeente(n): Weststellingwerf
Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
Contactpersoon: R.Hekman@weststellingwerf.nl
Planning/ fase aanbesteding: juni/juli 2023
Opmerkingen: -

Leveringen

Onderwerp: ICT Hardware
Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf voor de OWO-gemeenten
Procedure: Europees openbaar
Contactpersoon: r.vanzijp@owo-gemeenten.nl
Planning/ fase aanbesteding: Q2 2023
Opmerkingen: de aanbesteding wordt op TenderNed gepubliceerd

NB:

  • Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfriesland.nl gepubliceerd.
  • * Dit overzicht kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen, neem contact op met de betreffende contactpersoon.
  • -Nationale en Europese aanbestedingen zullen (ook) worden gepubliceerd op www.TenderNed.nl 

Belangstelling aanbesteding

Heb je belangstelling voor een aanbesteding van de gemeente Weststellingwerf die op de inkoopkalender staat? Vul dan het formulier 'Belangstelling aanbesteding inkoopkalender' in.

Belangstelling aanbesteding inkoopkalender

Informatie leveranciersselectie meervoudig onderhandse aanbesteding

Wanneer de gemeente overgaat tot een meervoudig onderhandse aanbesteding selecteert de gemeente de minimaal drie en maximaal vijf uit te nodigen partijen, mogelijkerwijs, op basis van de onderstaande criteria.

  • De uit te nodigen leveranciers dienen (aantoonbaar) een goede prestatie te hebben geleverd binnen de sector (binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan de uit te voeren opdracht);
  • De leverancier die in de afgelopen drie jaar (aantoonbaar) onvoldoende prestatie heeft geleverd wordt niet uitgenodigd;
  • De huidige leverancier dan wel de leverancier die als laatste de opdracht met goed gevolg heeft uitgevoerd, wordt uitgenodigd.
  • Indien mogelijk worden tenminste 2 lokale dan wel regionale leveranciers uitgenodigd bij het vragen van 3 offertes en 3 lokale dan wel regionale leveranciers bij het vragen van 5 offertes.
  • Indien mogelijk wordt tenminste één leverancier uitgenodigd die in de afgelopen drie jaar geen opdracht voor de gemeente heeft uitgevoerd.

Voor meer informatie kun je mailen naar teaminkoop@weststellingwerf.nl

Twitter

Wanneer er nieuwe aanbestedingen op de inkoopkalender worden geplaatst, wordt dit voor Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) via Twitter bekendgemaakt. Je ontvangt dit bericht wanneer je je registreert op één van onderstaande Twitter-accounts: