De gemeente Weststellingwerf hanteert inkoopvoorwaarden voor de inkoop van goederen en diensten. Het gebruik van deze voorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces. Verkoopvoorwaarden van leveranciers worden in principe niet geaccepteerd.

Voorwaarden:

  • De algemene inkoopvoorwaarden van leveringen en diensten OWO 2019 zijn inkoopvoorwaarden van toepassing op leveringen en diensten. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn een afgeleide van de gemeentelijke standaard voorgesteld door de VNG. De laatste pagina's van het document betreft het addendum waar de OWO-specifieke voorwaarden zijn opgenomen.
  • De GIBIT-voorwaarden zijn de gemeentelijke standaardvoorwaarden voor ICT-aankopen (zowel hardware als software gerelateerde zaken).
  • De Uniform Administratieve Voorwaarden(externe link) (UAV) zijn voornamelijk van toepassing in de GWW-sector (uitvoering van werken en technische installaties).
  • De Uniforme Administratie Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005) zijn voor geïntegreerde contractvoorwaarden, zoals Design & Construct.
  • De inkoopvoorwaarden voor inhuur derden OWO 2019 zijn aanvullende inkoopvoorwaarden voor de inhuur van derden (personen). Deze worden naast een van de eerder genoemde voorwaarden van toepassing verklaard.

Hebt u vragen en/of opmerkingen, neem via teaminkoop@weststellingwerf.nl gerust contact op met de medewerkers van inkoop.