HOME  |  Inwoners  |  Hoe herkent u een hennepkwekerij

Hoe herkent u een hennepkwekerij

Stop Hennepteelt

Een hennepkwekerij lijkt misschien onschuldig, maar dat is het niet. Henneptelers veroorzaken regelmatig overlast in zowel woningen als bedrijfspanden en maken de buurt daarmee onveilig.

Het kweken van hennep brengt risico’s met zich mee zoals: brandgevaar, wateroverlast, stank, en schade aan woningen. Daarbij gaan achter de kwekerijen vaak criminele organisaties schuil.

De politie pakt deze organisaties, maar ook de thuistelers hard aan. Samen met politie en andere partijen wil de gemeente een vuist maken tegen hennepteelt.

Waarom is een hennepkwekerij gevaarlijk?

Hennepkwekerij een onschuldige hobby? Niets is minder waar. Het telen van deze plant is een misdrijf en dus strafbaar. De teelt en de handel van hennep zijn steeds vaker in handen van zware criminelen. Telers worden steeds vaker het slachtoffer van geweldsdelicten en ripdeals. Maar er zijn meer risico´s. Ook de kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is zeer groot.

BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAAR

Hennepplanten hebben veel licht nodig. Voor een snelle groei zijn lampen met een hoog wattage nodig. Deze gloeilampen branden weken lang, dag en nacht. Omdat hoge energiekosten de winst drukken wordt de stroom vaak illegaal ‘getapt’. De wirwar van kabels en transformatoren levert gevaarlijke situaties op, omdat bij kortsluiting en oververhitting de stoppen niet doorslaan. Zo is de kans op brand en ontploffing zeer groot!

GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID

Voor de wietteelt worden op grote schaal pesticide en zoutzuur gebruikt. Deze bestrijdingsmiddelen kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen en zelfs voor schade aan de luchtwegen. In de meeste hennepkwekerijen wordt met automatische sproei-installaties water verneveld om een vochtig klimaat te creëren. Die waterdruppels zijn een broedplaats voor legionella. Besmetting met de bacterie kan een dodelijke afloop hebben.

SCHADE AAN DE WONING

Thuisteelt is ook schadelijk voor de woning. Door de hoge luchtvochtigheid en warmte die nodig zijn voor de teelt, ontstaat schimmelvorming en houtschimmel. De woning daalt hierdoor fors in waarde en het kost veel geld om alles weer in een normale, bruikbare staat te krijgen.

Hoe herkent u een hennepkwekerij?

Er zijn verschillende signalen die op een hennepkwekerij in uw buurt of buurwoning kunnen wijzen:

 • Warme en/of vochtige muren
 • Non-stop zoemende of brommende geluiden
 • Afgeplakte ramen, ramen en gordijnen die nooit open gaan
 • Stankoverlast in de vorm van henneplucht
 • Bouwwerkzaamheden en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
 • Stroomstoringen op het elektriciteitsnet, zoals knipperende lampen of schommelingen in de  stroomsterkte
 • Continue condensvorming op de ruiten
 • Bewoners die nooit of heel kort op vaste tijdstippen thuis zijn in combinatie met één of meerdere van de bovenstaande signalen.

Vermoeden van een hennepkwekerij? Altijd melden

Als u denkt dat er ergens een hennepkwekerij is, meld dit dan aan de politie via 0900-8844. Dit kunt u natuurlijk ook anoniem doen via ‘Meld Misdaad Anoniem’, telefoonnummer 0800-7000. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.meldmisdaadanoniem.nl. Zo houden we samen uw buurt veilig en leefbaar.

Hennepkwekerij gemeld, en dan?

De politie inspecteert het verdachte pand en zoekt uit wie de eigenaar van het pand is. Als blijkt dat het inderdaad om een hennepkwekerij gaat, wordt het pand ontruimd. Bij gevaar gebeurt dit direct!

Gevolgen voor de hennepkweker

Als er bij iemand een hennepkwekerij ontdekt wordt, dan staan daar flinke straffen op. De illegale hennepkweker kan rekenen op:

 • Een proces-verbaal van de politie
 • Een strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie
 • Beëindiging van het huurcontract
 • Gas en stroom kan worden afgesloten
 • Er wordt onderzoek gedaan naar uitkeringsfraude. Als er is gefraudeerd met uitkeringen, dan worden die teruggevorderd
 • Naheffing van de Belastingdienst mét boete
 • De gemeente kan de gemaakte kosten verhalen en op de overtreder voor het opknappen van de woning en het ontmantelen van de kwekerij
 • De burgemeester kan op grond van art. 13b Opiumwet de woning tijdelijk sluiten. Zie voor meer informatie: Beleidsregels voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet.
 • Financieel onderzoek naar fraude en de winst uit eerdere kweken. Deze winst wordt teruggevorderd