De gemeente Weststellingwerf legt uw persoonsgegevens vast wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en producten. Dit zijn meestal algemene persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum of telefoonnummer. Soms gaat het om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid, of een wettelijk identificatienummer, zoals het Burgerservicenummer (BSN).

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Hiervoor moet u zich legitimeren. U kunt alleen gegevens van uzelf inzien. Bij gegevens van een kind jonger dan 16 jaar doet een ouder of wettelijk vertegenwoordiger het verzoek. De ouder of wettelijk vertegenwoordiger moet zich ook legitimeren.

DigiD linkInzage persoonsgegevens (niet BRP)

Hoe werkt het?

De gemeente beoordeelt uw verzoek en kent deze toe tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is. Uw verzoek is buitensporig wanneer u heel vaak achter elkaar hetzelfde vraagt. Verder zijn in de wetgeving uitzonderingen vastgelegd die uw rechten op inzage beperken. Voorbeelden hiervan zijn het waarborgen van de nationale of openbare veiligheid of het beschermen van de rechten en vrijheden van anderen.

Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, verstrekken wij indien mogelijk de informatie elektronisch tenzij u aangeeft de informatie op een andere manier te willen ontvangen.

De gemeente heeft een maand de tijd, vanaf de ontvangst van uw verzoek, om te beoordelen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Deze termijn kunnen wij indien nodig met twee maanden verlengen. Binnen een maand laten wij weten wat er met uw verzoek gaat gebeuren.

Wat moet ik doen?

Voor het inzien van uw persoonsgegevens kunt u met uw DigiD een verzoek indienen: Inzage persoonsgegevens (niet BRP).

Ook kunt u een schriftelijk verzoek indienen, wat u persoonlijk afgeeft aan de medewerker van de receptie op het gemeentehuis. Hierbij moet u een geldig legitimatiebewijs laten zien. Zet op de envelop duidelijk dat deze bestemd is voor de Privacy Officer (PO).

Geef in uw verzoek zo duidelijk mogelijk aan wat u van de gemeente verwacht. Wilt u een overzicht van de verwerkingen waarin uw persoonsgegevens voorkomen of wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u in de verwerkingen hebben vastgelegd?

Wanneer u inzage in een dossier wilt, dan kunt u uw verzoek schriftelijk indienen per post of per e-mail via info@weststellingwerf.nl.

Opvragen van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Voor het opvragen van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) moet u een apart verzoek indienen. Dit geldt ook als u wilt weten welke overheidsinstellingen en andere instanties uw persoonsgegevens hebben opgevraagd. Voor meer informatie over dit verzoek gaat u naar: Opvragen persoonsgegevens

Aanvullende informatie

In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat uw rechten zijn, hoe wij omgaan met cookies en wat u kunt doen als u vragen heeft of een klacht wilt indienen. Ook kunt u daar het algemene Privacybeleid en het Register van verwerkingen van de gemeente downloaden.