Het actieprogramma Kansrijke Start viert dit jaar haar 5 jarig bestaan. Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin gemeenten en het Rijk met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg samenwerken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. Kansrijke Start doet daarbij een beroep op gemeenten en sociale en medische professionals om het belang van de eerste 1000 dagen van een kind uit te dragen en er actief op in te zetten. De gemeente Weststellingwerf is vanaf het begin al aangesloten.

Wethouder Hanneke Zonderland: ‘Als je weet dat de gezondheid voor, tijdens en na de geboorte een belangrijke voorspeller is van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd, dan is deze begeleiding en inzet zinvol. Uit onderzoek blijkt dat ouders zich zekerder voelen en dat kinderen op latere leeftijd minder te maken hebben met jeugdhulp. Zo’n Kansrijke Start gun je toch ieder kind!’.
 

1000 dagen 

Een goede start begint al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap. Kinderen die in de eerste 1000 dagen van hun leven blootstaan aan risicofactoren zoals stress, slechte voeding, rook of mishandeling beginnen met een achterstand. Hierdoor kunnen zij zich op fysiek, mentaal en sociaal gebied minder goed ontwikkelen. Voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind zou het niet uit mogen maken waar zijn of haar wieg staat. (Aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie verdienen dan ook ondersteuning om ook hun kind de beste start te geven.

Meer weten?

Wil je als ouder meer weten over het belang van de eerste 1000 dagen of wat jij kan doen om je kindje een kansrijke start te geven? Kijk dan op:

gezondegeneratie.nl/1e-1000-dagen 

strakszwangerworden.nl