Van dinsdag 24 augustus tot en met woensdag 25 augustus wordt er gewerkt aan de keersluis in Blesdijke. De deuren van de keersluis worden verwijderd omdat de sluis later dit jaar wordt opgeknapt. De fietsbrug over de Linde is tijdens de werkzaamheden gesloten. Boten kunnen er wel langs.

Sinds 1996 is de sluis een beschermd Rijksmonument en eigendom van de gemeente Weststellingwerf.

Unieke sluis

Na de overstromingsramp van 3 en 4 februari 1825, werd in 1828 de Nieuwe Lindedijk aangelegd om meer overstromingen te voorkomen. In deze dijk werd een keersluis aangelegd om het water van de Zuiderzee tegen te houden. De keersluis werd in 1870 omgebouwd tot schutsluis. Via een schutsluis kunnen boten in water met een ander waterpeil komen. Bij het rechttrekken van de waterloop werd de Linde veertig meter zuidelijker gelegd. In deze nieuwe waterloop werd bij de doorkruising van de Nieuwe Lindedijk de huidige sluis gebouwd met een dubbele doorgang.

De keersluis is niet meer in gebruik, maar is wel van algemeen cultuurhistorisch én waterstaatkundig belang. Daarnaast is een sluis met meerdere stroomopeningen uniek in Nederland.

 

 

Foto's: Lenus van der Broek