Klachtenregeling aanbesteden

Als je een klacht hebt tegen de aanbestedingsprocedure en/of tegen de handelswijze van de aanbestedende dienst, dan dien je gemotiveerd en onderbouwd aan te geven met welke punten/onderdelen van de aanbesteding je het niet eens bent.

Deze klacht kan worden ingediend via klachten.owo-gemeenten@coppa.nl, met in de onderwerpregel: naam aanbesteding, Gemeente Weststellingwerf en de naam van de contactpersoon.

Het indienen van een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts, schort deze aanbestedingsprocedure niet op.

Klachtenregeling aanbesteden

Lees hier de volledige klachtenregeling aanbesteden: