In het kwaliteitshandvest staat beschreven welke beloftes wij doen over onze dienstverlening. Je kunt hierin informatie vinden over producten en diensten van de gemeente Weststellingwerf.

  • Op welke wijze zijn wij bereikbaar en wat kun je van ons verwachten?
  • Voor welke producten en diensten kun je bij ons terecht?
  • Hoe kun je de aanvraag voor een specifiek product doen en hoe lang duurt het voordat je het product in huis hebt?

Deze vragen worden beantwoord in het kwaliteitshandvest.  

"Het moet goed" is het motto van de gemeente Weststellingwerf. Wij vinden het belangrijk om jou als burger en ondernemer duidelijk te maken wat je mag verwachten van de gemeente. De brochure van het kwaliteitshandvest is opgesteld om transparant over onze dienstverlening te zijn.