Lokaal Sportakkoord Weststellingwerf

Samen sportief vooruit!

Iedereen, van jong tot oud, met of zonder beperking moet kunnen sporten en bewegen. Betaalbaar, bereikbaar en veilig. Bij sport- verenigingen die gezond op eigen benen kunnen staan. Weststellingwerf als een vitale samenleving is het streven. Om dat te bereiken is samen met het onderwijs, sportverenigingen en andere maatschappelijke partners het Lokaal Sportakkoord  Weststellingwerf opgesteld: Samen sportief vooruit!

Heb je een idee? Doe je aanvraag!

In onze gemeente richten we ons op drie thema’s: ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’, ‘Van jongs af aan fit en vaardig’ en ‘Inclusief sporten en bewegen’. Er zijn per thema plannen ontwikkeld die worden opgezet en uitgevoerd. Naast deze plannen is tijd en geld beschikbaar voor plannen en initiatieven uit de gemeente. Verderop op deze pagina kun je meer lezen over elk thema. Je vindt er ook contactgegevens.

Aanvraagformulier Lokaal Sportakkoord

Check hier de voorwaarden

 1. De activiteit moet te maken hebben met sport– en of bewegen en moet een directe verbinding hebben met het Lokaal Sportakkoord;
 2. De activiteit moet plaatsvinden in 2022;
 3. Voor de uitvoering vindt bij voorkeur samenwerking met één of meerdere partijen uit de gemeente plaats;
 4. De activiteit moet naar buiten gericht zijn en niet alleen betrekking hebben op de eigen leden;
 5. De activiteit moet een ‘duurzaam’ karakter hebben of kopieerbaar zijn voor andere verenigingen en sportaanbieders;
 6. Na afloop wordt een evaluatieformulier ingevuld.

Thema 1: Vitale sport- en beweegaanbieders

De zaken organisatorisch op orde, voldoende geschoold kader, financieel gezond en met een positieve invloed op de omgeving. Dat zijn de kenmerken van een vitale sport- en beweegaanbieder. Om het aanbod aan sport- en beweegmogelijkheden op peil te houden, is aandacht voor de (gezamenlijke) kracht van clubs, verenigingen en andere organisaties nodig. Want steeds meer mensen sporten zelf-georganiseerd of via een commerciële aanbieder.

Contactpersoon: Jaïr Salverda – jair@sportfryslan.nl

Thema 2: Jong fit en vaardig

‘Jong geleerd, is oud gedaan.’ Dat gaat wat bewegen betreft, zeker op. Daarom is het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd zo vele mogelijk te laten rennen, klimmen, rollen en gooien. Met het gewenste gevolg dat plezier in bewegen blijft bestaan, met minder overgewicht en gezondheidsklachten als effect. 
Kinderen spelen helaas steeds minder buiten en dus is uit onderzoek al gebleken dat de vaardigheid in bewegen minder wordt. Om dit tegen te gaan kun je denken aan kwalitatief beter bewegingsonderwijs en trainingen. Meer beweegmomenten, een beweegvriendelijkere omgeving gaan ook helpen.

Contactpersoon: Frits Schnoor – frits.schnoor@comprix.nl

Thema 3: Inclusief sporten en bewegen

Iedereen in onze gemeente moet mee kunnen doen aan een gezonde levensstijl waaronder de mogelijkheid tot voldoende sporten en bewegen. Door gericht aandacht en middelen in te zetten willen we meer inwoners verleiden om in beweging te komen. Dit verhoogt niet alleen de sportparticipatie maar heeft ook goede effecten op de gezondheid en de sociale participatie binnen de gemeente.

Contactpersoon: Geerte Kwant – geerte@sportfryslan.nl

Stappenplan voor jouw idee of initiatief

 1. Deel je gedachten, ideeën of opzet met de themagroep van het Sportakkoord;
 2. Ga aan de slag met de eerste feedback;
 3. Zoek medestanders voor je idee of initiatief en maak het samen nóg beter;
 4. Controleer of je idee voldoet aan voorwaarden van het Sportakkoord;
 5. Deel je idee nog een keer met de themagroep voor de laatste feedback;
 6. Dien je idee in via het aanvraagformulier 
  De kerngroep Sportakkoord beoordeelt je aanvraag en beslist volgens stemming.
 7. Bij goedkeuring van je initiatief: aan de slag!