De gemeente heeft als doel om de lokale en regionale economie zoveel mogelijk te bevorderen. De gemeente zal - indien mogelijk - in gevallen waar een enkelvoudig onderhandse aanbesteding is toegestaan een lokale, of bij het ontbreken daarvan, een regionale ondernemer uitnodigen. Wanneer een meervoudig onderhandse aanbesteding is toegestaan zal de gemeente tenminste twee lokale, en bij het ontbreken daarvan, twee regionale ondernemers uitnodigen.
Met ‘lokale ondernemers’ worden ondernemers bedoeld wiens bedrijven zijn gevestigd binnen de ge­meente. Met ‘regionale ondernemers’ worden ondernemers bedoeld wiens bedrijven zijn gevestigd in aangrenzende gemeenten.