Elke inwoner van Weststellingwerf die te maken krijgt met ongelijke behandeling kan bij de Anti Discriminatievoorziening van Tûmba terecht voor hulp en advies. Discriminatie kan plaatsvinden op grond van afkomst, huidskleur, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, homo- of heteroseksualiteit, geslacht, taal, handicap, chronische ziekte, inkomen, religie of levensovertuiging.

Discriminatie is verboden

Mensen komen discriminatie tegen in sollicitatieprocedures, bij woningtoewijzing, in hun werk, op school, in winkels, cafés en discotheken. Soms is discriminatie openlijk. Dreigementen, pesterijen, brieven, SMS-berichten of e-mails. Maar vaker is het verborgen. Ook kan discriminatie voortkomen uit beleidsregels van overheden, instellingen en bedrijven. In alle gevallen geldt: discriminatie sluit mensen uit van leven, leren, lol, werken, rechten en waardigheid.

Wil je online een melding maken van discriminatie? Dat kan via onderstaande button.

Meld discriminatie(externe link)

Heb je een klacht over ongelijke behandeling en wil je bijstand in het afhandelen van deze klacht? Neem dan contact op met het Meldpunt Discriminatie van Tûmba via telefoonnummer 058-215 77 71(externe link) of via de website van Tumba(externe link).