Nederlander worden door optie

Als niet-Nederlander kun je op verschillende manieren Nederlander worden. De makkelijkste manier is Nederlander worden door optie. Je legt dan een verklaring af bij de gemeente. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kun je checken of je aan de voorwaarden voldoet.

Wat moet ik doen?

 • Je legt bij de gemeente een verklaring af dat je Nederlander wilt worden door optie.
 • Je betaalt de kosten, nadat je de verklaring hebt afgelegd.
 • Je vult een formulier in waarin je zegt dat je de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Deze verklaring leg je af tijdens de naturalisatieceremonie. Hiermee verklaar je dat de Nederlandse wet ook voor jou geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.

De gemeente controleert jouw verklaring. Als deze wordt goedgekeurd, krijg je een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

Naturalisatieceremonie

Op de naturalisatieceremonie leg je de verklaring van verbondenheid af. Ook krijg je tijdens de ceremonie de bevestiging dat je Nederlander bent geworden. Je bent verplicht om naar deze ceremonie te gaan. Was jouw kind bij het afleggen van de optieverklaring 16 jaar of ouder? Dan is hij of zij ook verplicht om naar de ceremonie te gaan. Kinderen jonger dan 16 hoeven niet mee te komen, maar dat mag natuurlijk wel.

Wat moet ik meenemen?

 • Jouw verblijfsvergunning.
 • Jouw geldige paspoort of een ander reisdocument.
 • Jouw geboorteakte.
 • Andere documenten over jouw persoonlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Belangrijk bij buitenlandse documenten

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Als dit niet zo is, moet je de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Achtergrondinformatie

Binnen 13 weken krijg je bericht van de burgemeester. De burgemeester kan deze termijn één keer verlengen.

 • Als je aan alle voorwaarden voldoet, bevestigt de burgemeester jouw optieverklaring. Je krijgt een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.
 • Als je niet voldoet aan de voorwaarden, kun je geen Nederlander worden. Deze beslissing staat in een brief. In deze brief wordt uitgelegd waarom je geen Nederlander kunt worden. Je kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

Nederlander worden door naturalisatie

Als je geen Nederlander kan worden door optie, kun je misschien Nederlander worden door naturalisatie. Check eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of je aan de voorwaarden voldoet. Daarna kun je een aanvraag voor naturalisatie indienen bij de gemeente.

Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

Heb je onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kun je de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kun je staatloos worden.