De inhoud is geladen.

Omgevingsplan

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt oude wetten samen en bevat regels voor wat er buiten te zien, ruiken en horen is. De Omgevingswet regelt dat elke gemeente één omgevingsplan moet maken. In het omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Dat plan moet in 2032 klaar zijn. Tot die tijd tellen alle ruimtelijke regels die de gemeente onder de oude wetten heeft gemaakt samen als één tijdelijk omgevingsplan. Dit zijn bijvoorbeeld de regels uit een bestemmingsplan, wijzigingsplan of verordening. 

Wil je ergens een pand bouwen of bijvoorbeeld je winkel uitbreiden? Of heb je een gebouw of een stuk grond op het oog en weet je niet of je plannen daar wel zijn toegestaan? Bekijk dan eerst het omgevingsplan (voorheen 'bestemmingsplan'). In een omgevingsplan vind je de regels van de grond in een bepaald gebied. In het plan staat of de grond een bouwbestemming heeft en waarvoor de grond of het gebouw gebruikt mag worden. Zo mag je op sommige locaties wel een woning bouwen, maar geen winkel of restaurant. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Hoe werkt een omgevingsplan?

In elk omgevingsplan vind je een plankaart. De plankaart is een plattegrond waarop de verschillende bestemmingen worden aangegeven. Iedere bestemming heeft een kleur, arcering of symbool, die je terugvindt in de legenda. Aan de hand daarvan kan je opzoeken wat de mogelijkheden zijn van jouw grond of gebouw.

Elke bestemming heeft zijn eigen gebruiks- en bebouwingsregels. De gebruiksregels geven aan waarvoor de grond gebruikt mag worden en de bebouwingsregels vertellen je hoe hoog of groot je mag bouwen. Wil je weten welke regels voor jouw (bouw)plan van toepassing zijn? Volg dan de volgende stappen:

  1. Ga naar het Omgevingsloket;
  2. Klik op 'regels op de kaart';
  3. Zoek op het adres van je (bouw)plan;
  4. Open de legenda voor de bestemming(en) van die locatie;
  5. Open in het omgevingsplan de regels en de bestemming(en).

Uw mening over een wijziging van het omgevingsplan

Plannen van de overheid, een ontwikkelaar, van u of uw buren kunnen reden zijn voor een wijziging van het omgevingsplan. Afhankelijk van de aard en omvang van het plan kan het belangrijk zijn om de omgeving van tevoren te betrekken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een inloopbijeenkomst te organiseren. Door in gesprek te gaan, kan een plan soms beter worden doordat het voor alle belanghebbenden een goed plan wordt in plaats van alleen voor de initiatiefnemer. Dat noemen we participatie. Als belangen tegenstrijdig zijn, lukt het niet altijd om een plan te maken waar iedereen tevreden over is. Dat kan ook de uitkomst van participatie zijn. De initiatiefnemer kan kiezen om het plan dan toch in procedure te brengen. Het is dan aan de gemeente om uiteindelijk een besluit te nemen.

U kunt tijdens de procedure ook nog uw mening geven. Dat heet een zienswijze. U moet een zienswijze indienen binnen 6 weken nadat wij het ontwerp van de wijziging hebben gepubliceerd. We publiceren in het gemeenteblad. In de publicatie staat hoe je zienswijze kan indienen. Wij nemen alle zienswijzen die op tijd zijn ingediend mee voordat een omgevingsplan wordt vastgesteld. Bent u het daarna niet eens met het plan? Dan kunt u nog in beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wilt u zelf het omgevingsplan laten wijzigen? 

Wilt het omgevingsplan laten wijzigen? Dan kun je daarvoor een aanvraag indienen. Wij raden wel aan eerst participatie voor de omgeving te organiseren en een principeverzoek in te dienen. Kijk voor meer informatie op de pagina Omgevingsplan wijzigen