Overlast van ongedierte zoals mieren, ratten, kakkerlakken, slakken en bladluizen kun je zelf bestrijden. De manier waarop je dit kunt doen verschilt per diersoort.

Groot ongedierte kun je beter niet zelf bestrijden. Laat dit altijd doen door gespecialiseerde mensen.

Hoe werkt het?

Ongedierte bestrijden is nodig als er sprake is van overlast of van een bedreiging voor de volksgezondheid. Gaat het om kleine beesten en zitten ze op jouw eigen terrein, dan kun je zelf maatregelen nemen.

Is er sprake van ongedierte op openbaar terrein, dan kun je het beste contact opnemen met de gemeente.

Wat moet ik doen?

Heb je last van muizen en/of ratten?

Hiervoor kun je het best contact opnemen met het Klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0561. Zij vertellen je dan wat je het best kunt doen.

Meldpunt vleermuizen en steenmarters

Het meldpunt vleermuizen en steenmarters, ondergebracht bij Landschapsbeheer Friesland, handelt de afgelopen tien jaar in opdracht van de provinsje Fryslân meldingen af waar vleermuizen en steenmarters overlast veroorzaken. Door de jaren heeft het meldpunt daarmee veel ervaring opgebouwd, omdat iedere melding anders is en maatwerk vraagt. Vooral steenmarters kunnen veel overlast veroorzaken en bovendien blijkt dat deze soort zich steeds meer over de provincie verspreidt.

Website: www.meldpuntvleermuizenenmarters.nl(externe link)

Heb je last van wespen?

Je kunt wespen bij of in jouw huis bestrijden door gebruik te maken van een bestrijdingsmiddel in een spray of poeder. Als het nest goed zichtbaar is, moet de ingang van het nest bespoten worden met een spray. Het middel blijft dan aan het lijf en de poten van de wespen kleven. Op die manier nemen zij het mee naar hun nest en vernietigen zij zichzelf. Is alleen de in- en uitgang van het nest zichbaar, bijvoorbeeld in een spouwmuur, gebruik dan een poeder. Breng het product bij voorkeur 's avonds in het schemerdonker aan, omdat de wespen dan minder actief zijn. Zorg er wel voor dat je beschermende en dichte kleding draagt. Durf of wil je het nest niet zelf te verwijderen dan kun je contact opnemen met een wespenbestrijder.

Let op

Voordat je overgaat tot het bestrijden van de wespen moet je er wel zeker van zijn dat het wespen zijn. Bijen zijn namelijk beschermd en mogen dus niet vernietigd worden. Als het een bijenvolk is kun je contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente telefoonnummer 14 0561.

Aanvullende informatie

Sommige mensen zijn allergisch voor wespensteken. Wordt iemand ziek na een steek (verward, duizelig, benauwd), dan moet je meteen de dokter waarschuwen. Bij apotheken en outdoorzaken kun je pompjes kopen waarmee het gif uit de steek gezogen kan worden.

Adressen van professionele ongediertebestrijders kun je opvragen bij de gemeente.