Let op: door corona is het nog onduidelijk of het carbidschieten dit jaar door kan gaan. Heb jij al wel een ontheffing aangevraagd? Dan nemen we contact met je op als er hier meer duidelijkheid is.

Op grond van artikel 2.73a van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden carbid te bezigen (te schieten) of in bezit te hebben. Op aanvraag kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van dit verbod.

Aanvragen

Bij deze digitale aanvraag aanvraag heb je  

 • Een verklaring gebruik grond nodig
 • Een kaart met daarop de locatie waar carbid wordt geschoten

Wat kost het?

De kosten voor dit product zijn € 47,20,-

Wat moet ik doen?

Aanvragen moeten 8 weken voor het carbidschieten binnen zijn. Aanvragen die tot 3 december van het betreffende jaar binnenkomen worden nog wel behandeld. Aanvragen die minder dan 4 weken voor het carbidschieten binnenkomen worden niet meer behandeld. Jaarlijks worden er voor maximaal 12 locaties ontheffingen afgegeven waar met carbid geschoten kan worden.

Schriftelijk aanvragen

Je kunt een schriftelijk verzoek bij de gemeente indienen. Bij deze schriftelijke aanvraag heb je  

 • Een verklaring gebruik grond nodig
 • Een kaart waarop de locatie wordt aangegeven

Hoe werkt het?

Aan deze ontheffingen zijn de volgende voorwaarden gekoppeld:

 • het is niet toegestaan om met een object groter dan met een maximale inhoud van 50 liter te schieten (standaard melkbus);
 • het is niet toegestaan om een hard voorwerp, zoals een deksel van een melkbus, als afsluiter te gebruiken, tenzij deze door middel van een koord of touw van voldoende sterkte en lengte blijvend aan de melkbus of soortgelijk gebezigd object verbonden blijft;
 • het afschieten mag uitsluitend plaatsvinden op oudejaarsdag (31-12) tussen 10.00 uur en nieuwjaarsdag (01-01) 02.00 uur;
 • de plaats van het afschieten bedraagt tenminste 100 meter ten opzichte van omliggende bebouwing;
 • toeschouwers moeten op een afstand worden gehouden van tenminste 10 meter van de plaats van het afschieten;
 • de plaats van het afschieten moet worden gemarkeerd door een duidelijke afzetting, bijvoorbeeld met linten of hekken;
 • er mag niet worden geschoten in de richting van personen of nabijgelegen gebouwen;
 • de houder van deze ontheffing is aansprakelijk voor eventuele schade en letsel;
 • de ontheffing geldt alleen voor de ontheffinghouder en niet voor diens rechtverkrijgenden;
 • een maximum van 10 melkbussen per locatie om geluidsoverlast te beperken;

 

Achtergrond

Op dit onderdeel is de Algemene plaatselijke verordening van toepassing (art. 2.73A)

Heb je gevonden wat je zocht?