Ontwikkeling Driewegsluis

Passantenhaven Driewegsluis

Gemeente Weststellingwerf wil de Driewegsluis aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten. Om dit te bereiken heeft de locatie meer en betere voorzieningen nodig. Vorig jaar heeft adviesbureau Eelerwoude op verzoek van de gemeente een variantenonderzoek gedaan. Hier zijn verschillende mogelijkheden uitgekomen waarmee de Driewegsluis aantrekkelijk gemaakt kan worden om naartoe te gaan en te recreëren.

Planning

  • Voorjaar 2021: concept-ontwerp definitief
  • Rond zomer 2021: besluit gemeenteraad over het ontwerp
  • Najaar/winter 2021: start voorbereiding uitvoering

 

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met Monique Annotee, projectleider Driewegsluis. Je kunt haar mailen via m.annotee@weststellingwerf.nl.

Nieuws project ontwikkeling Driewegsluis