Ontwikkeling Driewegsluis

Passantenhaven Driewegsluis

Gemeente Weststellingwerf wil de Driewegsluis aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten. Om dit te bereiken heeft de locatie meer en betere voorzieningen nodig. Vorig jaar heeft adviesbureau Eelerwoude op verzoek van de gemeente een variantenonderzoek gedaan. Hier zijn verschillende mogelijkheden uitgekomen waarmee de Driewegsluis aantrekkelijk gemaakt kan worden om naartoe te gaan en te recreëren. Op 7 maart 2022 heeft de raad ingestemd om het krediet van € 840.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het inrichtingsplan Driewegsluis.

Planning

  • 2022: voorbereiding uitvoering
  • 2023: start uitvoering

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met Rudolf Jongsma, projectleider Driewegsluis via r.jongsma@weststellingwerf.nl.

Nieuws project ontwikkeling Driewegsluis