Gemeente Weststellingwerf wil alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) graag een opvangplek bieden in Weststellingwerf. Hiervoor had het college van burgemeester en wethouders het pand aan De Brogge 6-14 in Wolvega op het oog. Het college van B&W heeft besloten om hier geen amv’s op te vangen. Gemeente Weststellingwerf gaat nu samen met Woningstichting Weststellingwerf onderzoeken of er tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden opgevangen in het pand.

In juni organiseerden de gemeente Weststellingwerf, voogdijinstelling Nidos en zorginstelling Re-Care een informatiebijeenkomst over de opvang van amv’s voor de direct omwonenden van De Brogge. Hieruit bleek dat veel buurtbewoners niet achter het plan staan. Daarom zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de betrokken partijen, gemeenteraadsleden en een delegatie van buurtbewoners.

Negatief advies voor opvang amv’s aan De Brogge

Naar aanleiding van de gesprekken wilden Nidos en de gemeente Weststellingwerf dat er door de politie een veiligheidsonderzoek in de wijk werd gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat veel locaties in de wijk aandacht vragen. Een opvanglocatie voor amv’s aan De Brogge zorgt voor te veel druk in de wijk. Daarom geeft de politie een negatief advies voor het huisvesten van amv’s aan De Brogge 6-14. Het college van B&W heeft om deze reden besloten geen amv’s op deze locatie te huisvesten.

Onderzoek opvang vluchtelingen uit Oekraïne

De noodzaak om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen is nog steeds erg hoog. Gemeente Weststellingwerf en Woningstichting Weststellingwerf, eigenaar van het pand, gaan daarom onderzoeken of er tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden opgevangen aan De Brogge 6-14. Een delegatie van buurtbewoners wordt hierbij betrokken.

Het pand aan De Brogge is ingericht voor een woongroep en heeft meerdere slaapkamers en gedeelde voorzieningen zoals woonkamers, keukens, badkamers en wc’s. Het pand is daarom niet geschikt voor permanente zelfstandige bewoning door deze of andere doelgroepen.

Noodzaak opvang amv’s nog steeds hoog

Gemeente Weststellingwerf wil alleenstaande minderjarige vreemdelingen nog steeds graag helpen door ze een opvangplek in Weststellingwerf te bieden, zodat deze jongeren een toekomst kunnen opbouwen. Er is namelijk een groot tekort aan opvangplekken voor amv’s. Zij moeten nu veel te lang in overvolle asielzoekerscentra wonen onder omstandigheden die niet goed zijn voor hun ontwikkeling.

Op dit moment heeft de gemeente nog geen andere opvanglocatie voor amv’s op het oog. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om deze jongeren op te vangen in kleinschalige wooneenheden van 4 tot 5 personen.

Digitale nieuwsbrief

Weststellingwerf verspreidt iedere twee weken een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een bundeling van berichten die de laatste twee weken zijn verschenen. 

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief