Op een stuk grond op de hoek van de Heerenveenseweg en de Smalle Weegbree is een tijdelijke opvanglocatie gerealiseerd. Hier wonen sinds oktober 2022 vluchtelingen uit Oekraïne in 9 chalets.

Waarom een opvanglocatie op de Heerenveenseweg?

Het stuk grond op de hoek van de Heerenveenseweg en de Smalle Weegbree is eigendom van de gemeente. De aanleg van elektriciteit, riolering en drinkwater kon op deze locatie vlot geregeld worden. Door de bushalte Scheeneweg is het centrum goed bereikbaar. Verder valt een opvanglocatie binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan.

Voor wie is de opvanglocatie?

De opvanglocatie is voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als zij de chalets niet meer nodig hebben, dan kunnen er andere doelgroepen zoals statushouders tijdelijk wonen.

Wat gaat er met het voorste deel van de kavel gebeuren?

De chalets zijn geplaatst op het achterste deel van de kavel. De gemeente wil het voorste deel van de kavel ontwikkelen. Het plan is om woningen te bouwen die moeten voorzien in de woningnood onder starters, statushouders en spoedzoekers (inwoners die voorrang krijgen op een woning). Als de tijdelijke chalets op het achterste deel van de kavel dan nog nodig zijn, zal de gemeente daarvoor een andere locatie zoeken.  

Nieuws