Opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne in Nijeholtpade

Het college van B&W heeft besloten om het pand aan de Hoofdweg 248 in Nijeholtpade in te zetten als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente heeft een taakstelling voor het huisvesten van deze vluchtelingen uit Oekraïne. De oorlog duurt nog voort en de toestroom van vluchtelingen blijft. Daarom blijft de gemeente zoeken naar geschikte locaties. De gemeente huurt het pand voor twee jaar.

Waarom is voor deze locatie gekozen?

In de zoektocht naar een opvanglocatie heeft gemeente Weststellingwerf eerst gekeken of eigen vastgoed of grond geschikt is om in te zetten. De opvanglocaties aan de Heerenveenseweg, Paulus Potterstraat en Stellingenweg zijn hier een voorbeeld van. Om te voldoen aan onze maatschappelijke opdracht om vluchtelingen op te vangen, kijkt de gemeente ook naar mogelijkheden om panden te huren. Dit gebeurt bij de opvanglocatie De Brogge en gaan we nu ook doen bij het pand in Nijeholtpade.

Wat gaat er met het pand gebeuren?

Het pand aan de Hoofdweg 248 wordt de komende maanden door de verhuurder aangepast, zodat het een middelgrote opvang wordt voor ongeveer 10 gezinnen. Er komen onder andere een aantal keukens in, en meerdere slaapkamers die variëren in grootte. Ook komen er voldoende douche- en sanitaire ruimtes en speelruimte voor de kinderen. De buitenkant van het pand blijft hetzelfde.

Wanneer komen de vluchtelingen?

Het pand krijgt een tijdelijke woonbestemming. Daarom vraagt de gemeente een omgevingsvergunning aan voor twee jaar. De verbouwing van het pand duurt een aantal maanden. De verwachting is dat in de loop van het najaar de mensen er wonen.

De gemeente heeft plaatselijk belang en in de inwoners van Nijeholtpade deze week geïnformeerd over het plan. Later deze week organiseert de gemeente voor alle inwoners van Nijeholtpade een informatiebijeenkomst.