Gezamenlijk gezag door erkenning kind

Ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Afzien van gezamenlijk gezag door erkenning (de verklaring)

Daarnaast is het mogelijk dat de moeder en/of de erkenner niet gezamenlijk het gezag willen. In dat geval kunnen de erkenner en de moeder bij de erkenning verklaren dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend.

De moeder uit wie het kind is geboren en de erkenner dienen, wanneer zij een verklaring willen afleggen dat de moeder uit wie het kind is geboren alleen het gezag zal uitoefenen, altijd in persoon aanwezig te zijn.

Gezamenlijk gezag belangrijk

Het is belangrijk dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. En dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van kinderen. 
Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk als je:

  • een verhuizing doorgeeft of een reisdocument aanvraagt;
  • met een minderjarige naar het buitenland reist;
  • uw kind inschrijft op school of een kinderdagverblijf;
  • u een medische beslissing moet nemen of het medisch dossier van uw kind wil inzien.

Gezamenlijk gezag is ook belangrijk bij de juiste berekening van toeslagen of als een van de ouders die gezag heeft overlijdt.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar rijksoverheid.nl

Ouderlijk gezag aanvragen

Heb je je kind erkend vóór 01-01-2023 en heb je nog geen ouderlijk gezag, dan kunnen jullie gezamenlijk het gezag aanvragen. Dit doe je via de website van de Rechtspraak.

Let op! Ouderlijk gezag hoef je niet aan te vragen als jouw kind geboren is tijdens jouw huwelijk of geregistreerd partnerschap of wanneer jullie kind is erkend na 01-01-2023 en jullie bij de erkenning gekozen hebben voor gezamenlijk gezag.