OWO-gemeenten presenteren bord voor veilig buitengebied

,,Samen voor een veilig buitengebied”, dat staat te lezen op een bordje dat burgemeesters André van de Nadort van Weststellingwerf, Andries Bouwman van Opsterland en Jack Werkman van Ooststellingwerf donderdag 8 februari presenteerden in MFC de Wier in Ureterp. Ondernemers in het buitengebied kunnen het bordje ophangen bij hun bedrijf. Daarmee geven ze aan dat er voor criminele activiteiten op hun erf geen ruimte is. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in het waarschuwingsbord kunnen dit aangeven bij de toezichthouders van de gemeenten.

,,We wonen, recreëren en ondernemen in een prachtig gebied”, zei burgemeester Andries Bouwman van gemeente Opsterland tijdens de presentatie in Ureterp. ,,Er zijn meer dan duizend agrarische ondernemingen in onze drie gemeenten. Helaas zijn er ook steeds vaker criminelen die de voordelen van al die ruimte en privacy in het buitengebied ontdekken.” Door de uitgestrektheid van het buitengebied kunnen criminelen er vaak ongezien hun gang gaan. Bijvoorbeeld door diefstal van kostbare GPS-apparatuur, een verhuurde loods die gebruikt wordt als drugslab of andere ondermijnende criminaliteit.

Hennep

Voor criminelen is het blijkbaar aantrekkelijk om hennep in de buitenlucht te kweken, zo weet burgemeester André van de Nadort van gemeente Weststellingwerf. In zijn gemeente zijn nog niet zo lang geleden twee velden met hennep aangetroffen; eentje in een natuurgebied en eentje bij een boer op het land. ,,Leuke school, waar je kinderen op zitten, krijgt zo’n boer dan te horen”, geeft Van de Nadort als voorbeeld. ,,Gevolgd door het advies om voorlopig maar even niet in de buurt van dat-en-dat perceel te komen. Het is dan begrijpelijkerwijs nog maar de vraag of die boer contact opneemt met de politie of de gemeente.”

Drone

Om in de gaten te kunnen houden wat er in het buitengebied gebeurt, hebben de OWO-gemeenten samen een drone aangeschaft. ,,Daarmee voeren we controles uit. Zo zijn de twee hennepplantages in de buitenlucht ontdekt”, vertelt burgemeester Van de Nadort.

In de gemeente Ooststellingwerf ging het in 2022 heel erg mis. In Haule ontplofte een drugslab, waarbij ook een dode te betreuren viel. Burgemeester Jack Werkman is dan ook blij met de gezamenlijke inspanning van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland tegen ondermijning. ,,Samen moeten we ons hier weerbaar tegen maken.”

Lunchbijeenkomst in Spanga

Na de presentatie van het bord in MFC de Wier in Ureterp volgde de themabijeenkomst Samen voor een veilig buitengebied. In Weststellingwerf is er op woensdag 14 februari in Spanga een lunchbijeenkomst voor ondernemers in het buitengebied. Daar wordt ingegaan op vragen als: hoe herken je signalen van ondermijning? Wat moet je doen en waar kun je melding doen? Ook vertegenwoordigers van de brandweer, politie, RIEC Noord-Nederland en Platform Veilig Ondernemen zijn die dag aanwezig, net als de nieuwe vertrouwenspersoon van LTO Noord.

Vragen over de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@pvo-noordnederland.nl.