De inhoud is geladen.

OWO-samenwerking

OWO is de intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Drie gemeenten met een eigen identiteit die door samen te werken meer bereiken. Op deze pagina vindt u informatie over de OWO-samenwerking. 

OWO In de praktijk Beheer & Registratie

OWO in de praktijk Vergunning, Toezicht & Handhaving

OWO In de praktijk Bedrijfsvoering

Film viering afronding bouwproces