Parkmanagement

Op de bedrijventerreinen komt u soms borden met de naam ´Parkmanagement´ tegen. Parkmanagement houdt in dat ondernemers op het bedrijventerrein en de gemeente samen zorgen voor het beheer van het bedrijventerrein. Dit geldt zowel voor nieuw te ontwikkelen als voor bestaande bedrijventerreinen. Bij bestaande bedrijventerreinen vormt revitalisering vaak een startpunt. Zo ook in Wolvega.

Stichting Parkmanagement Wolvega

Na de revitalisering van bedrijventerrein Schipsloot is de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega opgericht. De Stichting bewaakt de kwaliteit van bedrijventerreinen in Wolvega. Tevens initieert het collectieve initiatieven voor de ondernemers zoals afvalinzameling en beveiliging. Zie de website www.ondernemeninweststellingwerf.nl.

Revitalisering Schipsloot

Begin 2005 werd het miljoenenproject 'Revitalisering bedrijventerrein Schipsloot' afgesloten. Het gerevitaliseerde terrein is nu aanzienlijk verbeterd. Een goed voorbeeld hiervan is de bewegwijzering; bedrijven kunnen snel en gemakkelijk gevonden worden. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de gezamenlijke afvalinzameling en de collectieve beveiliging. De bestuurs- en werkgroepleden verrichten de werkzaamheden belangeloos.