Eind juni is de passantenhaven bij de Driewegsluis verbeterd. Er zijn drijvende, hogere steigers aan de bestaande steigers bevestigd. Hierdoor is het aantal boten dat kan aanmeren bijna verdubbeld. Ook is het voor passanten prettiger om uit te stappen en aan wal te komen. Daarnaast is bij de boteninlaat (trailerhelling) een steiger geplaatst, zodat men gemakkelijk kan in- en uitstappen.

‘‘De bestaande aanlegsteigers lagen (te) laag waardoor er amper boten aanmeerde. Ook ontbrak de intieme sfeer in de haven. Dat hebben we verbeterd. Ik nodig recreanten en toeristen daarom van harte uit om aan te meren in de passantenhaven van de Driewegsluis’’, vertelt wethouder Roelof Theun Hoen.

Herinrichting Driewegsluis

Naast het verbeteren van de passantenhaven wil de gemeente Weststellingwerf de Driewegsluis aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten. Om dit te bereiken heeft het eiland meer en betere voorzieningen nodig. Zoals meer parkeerplekken, nieuwe camperplaatsen, speelelementen en nieuwe wandelpaden. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn op dit moment in volle gang. In 2023 start de realisatie van de herinrichting.