In de meest recente beleidsbrief Klimaat & Duurzaamheid delen we belangrijke informatie over de weg die we als gemeente bewandelen richting een duurzamere toekomst.

In deze brief geven we een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en voortgang tot nu toe. We lichten onze focus toe op drie pijlers:

  • Energietransitie
  • Circulaire economie
  • Klimaat-robuust

Lees hier de beleidsbrief Klimaat & Duurzaamheidlink naar pdf bestand.

Momenteel werken we aan de beleidsbrief voor 2024. Daarin kun je lezen waar onze aandacht voor dit jaar naar uitgaat.

In onze gemeente streven we naar een gezonde en fijne leefomgeving, niet alleen voor vandaag maar juist ook voor morgen. Ook jij kan helpen! Lees meer over Klimaat en Duurzaamheid.