Gemeenten, politie, brandweer, ambulancediensten en andere organisaties werken samen aan het voorkomen en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen. Om daadkrachtig te kunnen optreden, vindt deze samenwerking plaats in een Veiligheidsregio. De gemeente Weststellingwerf hoort met andere Friese gemeenten bij de Veiligheidsregio Fryslân.

Wat doen de hulpdiensten?

De inzet van politie, brandweer, ambulancedienst en gemeente is geregeld in een crisisplan. Wanneer er een groot ongeval of een ramp is, komen deze hulpdiensten meteen in actie. De brandweer bestrijdt branden en zorgt voor redding en ontsmetting. De politie is onder meer verantwoordelijk voor ontruimen en evacueren, afzettingen, handhaving van de rechtsorde en identificatie van slachtoffers. De geneeskundige hulpverlening verleent medische hulp en probeert gezondheidsklachten te voorkomen. 

Wat doet de gemeente? 

De gemeente is verantwoordelijk voor de bevolkingszorg. Dat kan gaan om:

  • Communicatie, waaronder het informeren van de pers en het publiek;
  • Publieke zorg, waaronder het opvangen van mens en dier, het voorzien in primaire levensbehoeften of het verplaatsen van (grote groepen) mensen;
  • Omgevingszorg, waaronder de zorg en het beheer voor het milieu en de openbare ruimte;
  • Informatie, waaronder het registreren van slachtoffers en schadegevallen.

Wat kun je zelf doen? 

Een crisis of ramp is meestal onverwacht. Toch kun je jezelf voorbereiden op noodsituaties. Denk bijvoorbeeld aan stroomuitval, extreem heet of koud weer, of als je te maken krijgt met een verward persoon. Door te weten wat je moet doen en door vooraf voorbereidingen te treffen, laat jij je niet verrassen. En kun je jezelf én je omgeving helpen. Kijk op crisis.nl(externe link) voor meer informatie.