Regio Deal

De Regio Deal Zuidoost Friesland is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk.

Lees meer over de Regio Deal op regiodealzuidoostfriesland.nl/.

Meer informatie over de projecten waar we in Weststellingwerf mee bezig zijn en gaan, lees je op een later moment hier.