Regio Deal Zuidoost Friesland

De Regio Deal Zuidoost Friesland is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk.

Lees meer over de Regio Deal op regiodealzuidoostfriesland.nl/.

Meer informatie over de projecten waar we in Weststellingwerf mee bezig zijn en gaan, lees je op een later moment hier.

Nieuws Regio Deal

  • Toeristische ontwikkelstrategie voor Zuidoost Friesland 

    De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Weststellingwerf en Smallingerland hebben in het kader van de Regio Deal Zuidoost Friesland samen een regionale toeristische ontwikkelstrategie opgesteld.

  • De Groote Veenpolder, Samen Vooruit

    De dorpen in De Groote Veenpolder bundelen hun krachten om een aantal belangrijke uitdagingen gezamenlijk op te pakken. Ze gaan dit doen met behulp van de zogenaamde Dorpsontwikkelingsmethodiek (DOM).

  • Lindesluis in Blesdijke opgeknapt

    De Lindesluis in Blesdijke, ook wel sassluis genoemd, is vernieuwd. Wethouders Roelof Theun Hoen en Hanneke Zonderland plaatsten dinsdag 15 februari een informatiebord over de bijzondere geschiedenis van de monumentale keersluis.