“De afgelopen drie jaar zijn er vanuit de Regio Deal Zuidoost Friesland vele investeringen in de brede welvaart van de regio gedaan, gericht op vitale kernen en veerkrachtig landschap, maar ook op duurzaamheid en recreatie & toerisme. Afgelopen jaar hebben vele projecten voortgang geboekt en de eerste resultaten zijn zichtbaar geworden.” Dit valt te lezen in de onlangs vastgestelde voortgangsrapportage van de Regio Deal Zuidoost Friesland.

André van de Nadort, voorzitter van de Regio Deal Zuidoost Friesland vertelt hier over: “Er zijn goede resultaten geboekt en mooie samenwerkingen ontstaan. Samenwerkingen met onze partners binnen de Regio Deal, maar ook samenwerkingen met ondernemers, de zorg, onderwijs en met de inwoners van de verschillende gemeenten.”

Binnen de Regio Deal Zuidoost Friesland werken de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Smallingerland, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân samen aan diverse projecten om de brede welvaart in de regio te versterken. Dit wordt gedaan op basis van de thema’s “Veerkrachtig Landschap” en “Vitale kernen”. Binnen deze pijlers vallen een 25-tal projecten om uiteindelijk de brede welvaart in de regio een stevige impuls te kunnen geven.

Burgerparticipatie

Neem bijvoorbeeld het project Gorredijk aan Zet, een project rondom burgerparticipatie. Via een online platform kon iedereen ideeën indienen. Na de eerste stemronde ging de gemeente Opsterland in gesprek met de initiatiefnemers over de haalbaarheid. De haalbare projecten kwamen terug op het platform en er volgde nog een stemronde. Uiteindelijk is de beschikbare €200.000 verdeeld over vier ideeën. Ideeën die gedragen worden en worden uitgevoerd door inwoners. Zelfs de jongste inwoners hebben hier aan bijgedragen, want één van de winnende ideeën is ingediend door groep 5 van de basisschool in Gorredijk. Dát is burgerparticipatie waarbij iedereen mee kan doen.

Duurzaamheid

Een ander bijzonder project is het project “samen doen geeft energie”, waarbij regionale samenwerking op het gebied van duurzaamheid centraal staat. Er wordt binnen dit project een toolbox ontwikkeld om gemeenten te helpen om collectieve energieopslag te realiseren. Deze toolbox geeft gemeenten handvatten om samen met ondernemers én de mienskip te kijken naar lokale mogelijkheden. Door monitoring en participatie komen ondernemers en mienskip tot een gezamenlijke oplossing voor collectieve energieopslag.

Impact in de regio

“We zijn dus goed op stoom, maar we zijn er nog niet. Deze Regio Deal loopt in ieder geval nog tot eind 2023. Wellicht gaan we daarna nog even door om alle puntjes op de i te zetten en de projecten zodanig af te ronden dat we ook daadwerkelijk de gewenste impact in de regio kunnen bewerkstelligen”, aldus André van de Nadort.

Meer informatie over de Regio Deal Zuidoost Friesland is te lezen op www.regiodealzuidoostfriesland.nl.