Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer is een onafhankelijke commissie, die controleert of de gemeente haar werk wel goed uitvoert. Heeft het gemeentebestuur het afgesproken beleid wel efficiënt en doelmatig uitgevoerd, met het toegewezen budget?

Wat onderzoekt de rekenkamer? 

De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. Ook de gemeenteraad of de inwoners kunnen de rekenkamer vragen om onderzoek te doen. Daarnaast geeft de rekenkamer gevraagd en ongevraagd advies.

Wie zitten er in de rekenkamer van Weststellingwerf?

In de gemeente Weststellingwerf bestaat de rekenkamer uit de volgende externe leden:

  • Mevrouw J.P.M. Vervoort, voorzitter;
  • Mevrouw G.J.J. Hoving;
  • De heer H. Veenstra.

De voorzitter en leden van de rekenkamer zijn op 18 december 2023 door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar. Ze worden ondersteund door secretaris mevrouw J. Rijpma.

Samenwerking met de OWO-gemeenten

De gemeente Weststellingwerf heeft met de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland een personele unie voor de rekenkamer. Dat betekent dat de drie gemeenten een eigen rekenkamer hebben, die bestaat uit dezelfde (externe) leden. Ook de werkwijze is in de drie gemeenten gelijk.

Contact opnemen

Voor meer informatie kun je contact opnemen via rekenkamer@weststellingwerf.nl.

De rekenkamer sluit aan bij het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid van de gemeente. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is ook de FG van de rekenkamer.