Je betaalt mee aan de de zorg voor en het onderhoud van het riool in de gemeente. Je krijgt een aanslag rioolheffing als je een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als jouw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Wat kost het?

  • Rioolheffing, afvalwater 
  • Rioolheffing, hemelwater 

Alle vastgestelde tarieven kun je vinden in de Verordening rioolheffing.

Ben je het niet eens met de aanslag?

Mocht je vragen hebben over de rioolheffing op de aanslag gemeentelijke belastingen bel eerst even met de gemeente tel: 14 0561. Dat geeft veel duidelijkheid bij vragen en lost al veel op.

Wil je na het overleg nog steeds bezwaar maken, dan kun je dat doen via ons digitale formulier. Zet in jouw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom je het er niet mee eens bent. Stuur je bezwaar binnen zes weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente. 

DigiDBezwaar aanslag rioolheffing

Hoe werkt het?

De gemeente kan rioolheffing opleggen aan de eigenaar en/of gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte. De gemeente Weststellingwerf heeft er voor gekozen alleen een aanslag rioolheffing aan eigenaren op te leggen. Deze belasting wordt gebruikt voor bijvoorbeeld dekking van de aanleg van de riolering. Een eigenaar moet zelf de bouwkundige kosten, zoals het waterdicht maken van kelders, betalen.

Wat moet ik doen?

  • Je krijgt jaarlijks een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of je voor dat jaar de aanslag ontvangt. Ben je eigenaar van een pand en krijgt het in de loop van het jaar een andere eigenaar, dan heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij koop/verkoop door de notaris verrekend. Huur je een woning of bedrijf, dan geldt dat de gemeente na jouw vertrek maandelijks ontheffing van de heffing verleent.
  • Op het gemeentelijke aanslagbiljet staat binnen welke termijn en op welke wijze je moet betalen.

Achtergrondinformatie

De kosten van rioolonderhoud kunnen door verstoppingen hoog oplopen. Die verstoppingen ontstaan door het lozen van (vochtige toilet)doekjes, vet en andere zaken die niet in het riool thuishoren. Via de rioolheffing komen deze kosten weer terug bij de inwoners. Spring dan ook zuinig om met het riool!

In veel gemeenten wordt de rioolheffing betaald in de vorm van een vast bedrag per (on)roerende zaak. Hierdoor wordt er geen onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- of meerpersoonshuishoudens.