De jaarwisseling 2022/2023 is in Weststellingwerf rustig verlopen. Er zijn in Weststellingwerf geen (grote) incidenten geweest. Wel zijn er veel vernielingen aangericht. 

Schade door vernielingen

  • Er zijn 12 afvalbakken opgeblazen. De schade daarvan is ongeveer 10.000 euro.
  • Er zijn 15 verkeersborden en straatnaamborden beschadigd. Deze moeten vervangen worden. Dat kost ongeveer 3.000 euro kosten.
  • Er is een aantal putdeksels verdwenen of opgeblazen. Dit gaat ongeveer 1.000 euro kosten.
  • Langs de Grensweg in Ooststerstreek zijn palen omvergereden en verdwenen. De schade hiervan is ongeveer 1.500 euro.
  • De skeelerbaan bij De Duker in Noordwolde beschadigd. De schade hiervan is ongeveer 500 euro.
  • Er zijn vernielingen aangericht in het gebied rond de Vensterschool in Noordwolde. Onder andere een vlaggenmast en het toeristen infopunt zijn vernield. Ook was er schade aan het gebouw door vuurwerk in een inpandige brievenbus. De schade hiervan is ongeveer 16.000 euro.

Oudejaarsstunt

Het bronzen beeld van de wolf bij de Rabobank in Wolvega werd door de oudejaarsploeg uit Haule weggehaald. Het beeld is inmiddels weer teruggeplaatst.